De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een praktijkgericht onderzoek naar het bespreekbaar maken van een gezonde leefstijl bij mensen die kampen met depressieve klachten

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een praktijkgericht onderzoek naar het bespreekbaar maken van een gezonde leefstijl bij mensen die kampen met depressieve klachten

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de professional en hoe zij een gezonde leefstijl kunnen inzetten bij cliënten die kampen met een depressieve klachten. Dit met als doel om de zorg te optimaliseren.
De toenemende cijfers rondom overgewicht en daarmee in verband staande de psychische ongezondheid van depressieve klachten, verdient aandacht in de Nederlandse samenleving. Gemeente Y ziet dat er een verandering moet komen, na het constateren van de hoeveelheid depressief gerelateerde klachten (12%) en het overgewicht van de volwassenen (49%) bij de burgers. Door te richten op een gezonde leefstijl met regelmatig bewegen, een goede nachtrust, voldoende ontspanning en gebalanceerde voeding, zou dit een gunstig effect hebben op depressieve klachten (GGZstandaarden, 2021). In het beleid vraagt gemeente Y aan de professional in het voorliggend veld om de cliënten meer aan de hand te nemen. Dit zou gaan om het reguleren van stress en het voor het stimuleren van vaardigheden die nodig zijn voor het ontwikkelen van een gezonde leefstijl (Theus, 2019).
Echter blijkt dat de professionals uit instelling X nog vrijwel geen tot weinig bewustwording hebben omtrent de betekenis van een gezonde leefstijl, de positieve effecten ervan en het inzetten van een gezonde levensstijl bij cliënten die kampen met depressieve klachten. Dit zou er toe leiden dat er een gemis in het (vroeg) signalering van de welzijn en gezondheid van de cliënt met als gevolg welzijnsverlies (Vet, 2019). De vraag die in dit onderzoek wordt gesteld is:
Wat hebben de professionals binnen instelling X nodig om een gezonde leefstijl bespreekbaar te maken bij cliënten die kampen met depressieve klachten binnen gemeente Y?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is er gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek op basis van literatuur en een methode. Er wordt betekenis gegeven aan gezondheid, depressiviteit en de invloed van leefstijl op depressieve klachten. Om tot een complete dataverzameling te komen, is er gebruik gemaakt van een doelgerichte steekproef en half gestructureerde interviews. De interviews zijn afgenomen bij acht professionals die werkzaam zijn binnen gemeente Y. Om verschillende invalshoeken aanbod te laten komen, zijn ook de sportconsulent en de coördinator geïnterviewd. Hiermee wordt er een accurater beeld geschetst van de huidige werkwijze en kan de visie van hen meegenomen worden in resultaten.
Uit de interviews komt naar voren dat de professionals met name de focus hebben op het emotionele vlak, maar niet in op het lichamelijke. Daarnaast wordt er niet of nauwelijks (door)gevraagd naar het voedingspatroon van de cliënt. De professionals geven aan dat ze het ze het belang inzien van lichaamsbeweging en het voedingspatroon om de depressieve klachten te verhelpen. De reden dat de professionals geven waarom ze er niet naar vragen, zou het gemis zijn van kennis, niet wetend welke vragen ze kunnen stellen om te achterhalen of dat de cliënt een (on)gezonde leefstijl heeft en beperkte tijd. De gewenste situatie voor de professional is, dat er meer ingezet wordt op preventie zodat de grotere problematieken in gemeente Y worden teruggedrongen. De onderzoeker heeft de resultaten geformuleerd tot een conclusie en doet aanbevelingen om het onderwerp gezonde leefstijl te implementeren in de werkwijze van de professional.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2021-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk