De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen vooruit!

werken aan een veilig schoolklimaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen vooruit!

werken aan een veilig schoolklimaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als SWPBS-coördinator zet ik het beleid uit om met ons team het SWPBS-beleid te borgen. SWPBS richt zich op de hele schoolomgeving en zou voor alle betrokkenen in de school zichtbaar moeten zijn. Wij moeten ons als school bewust zijn dat er sprake is van een sociale gemeenschap (Sugai & Horner, 2010, in Das et al., 2014) met een eigen cultuur; een omgeving die vraagt om er zorg voor te dragen dat kinderen voldoende ondersteuning krijgen en mogelijkheden ervaren tot leren. Om hieraan te voldoen vindt de school het wenselijk dat alle betrokkenen onderdeel zijn van ons SWPBS-beleid. WASKO heeft binnen school een belangrijke rol in het opvangen van onze kinderen. Zij hebben hier nog geen deel aan genomen, maar zouden dit omwille van hun eigen pedagogisch beleidsplan wel willen doen. Hier is een samenwerking ontstaan waar ik als begeleider met de volgende onderzoeksvraag mee aan de slag ben gegaan. Hoe begeleid ik externen om schoolbreed een veilig klimaat te doen ontstaan? Deze vraag heb ik beantwoord door een ontwikkelingsgericht actieonderzoek uit te voeren. Ik heb theoretische bronnen over SWPBS en het pedagogisch klimaat bestudeerd om met de implementatiewijzer (Ooms en Wilschut, 2011, in Jeugd in Onderzoek) SWPBS samen met team WASKO in te voeren en om tevens het pedagogisch klimaat te kunnen verbeteren. Met de theoretische bronnen over communicatie, leiderschap en veranderingsprocessen ben ik op zoek gegaan hoe ik mijn rol als begeleider gedurende de samenwerking in heb kunnen vullen. Met het bestuderen van de bronnen heb ik geleerd, dat ik moet zorgen voor een vertrouwensrelatie om van een effectieve samenwerking te kunnen spreken. Ik heb met team WASKO een gezamenlijke doelstelling beschreven om met elkaar de verantwoordelijkheid te dragen (Lencioni, 2008 & Van Swet, 2015). Ik heb geleerd dat de context waarbinnen we de samenwerking zijn aangegaan ruimte moet bieden om de professionele ontwikkeling en het teamleren van WASKO te doen versterken (Kelchtermans, 2012). Als er binnen een samenwerking sprake is van een krachtige communicatie, openheid van leren, betrokkenheid en motivatie is de kans groot dat dit invloed heeft op het teamleren en het persoonlijk meesterschap (Senge, 1996, in Molemaker, 2009). In de uitvoering van het ontwikkelingsgericht actieonderzoek heb ik gebruik gemaakt van verschillende methodieken (observeren, video-opname, vragenlijst en meerdere gesprekken) en respondenten (de overblijfkinderen, adjunct, team WASKO, enkele collega’s en de critical friends). In mijn rol als begeleider ben ik op zoek gegaan naar de juiste afstemming in het begeleiden van een samenwerking. Ik ben dichtbij mijn kernwaarden gebleven: betrokken, open, structuur en gemotiveerd. Ik ben begonnen met het bouwen aan een vertrouwensrelatie waar open communicatie essentieel is voor een effectieve, open en transparante samenwerking. Het samenwerken aan een van tevoren beschreven doelstelling heeft duidelijkheid gegeven richting alle betrokkenen. Ik heb ervaren dat het hebben van een vaste leiderschapsstijl in deze samenwerking niet aan de orde is. Het inzetten van een stijl volgende het situationeel leiderschap van Blanchard (2007) bepaalt welke stijl in welke fase wanneer nodig is. Het inzetten van de implementatiewijzer heeft alle betrokkenen houvast en overzicht gegeven. Door de ontwikkelingsgerichte gesprekken is team WASKO zich mede-eigenaar gaan voelen in het ontwikkelen van een veilig klimaat binnen hun context. De samenwerking zal leiden tot meer inzicht in het eigen handelen van team WASKO om het pedagogisch klimaat te doen verbeteren. De observaties en gesprekken, waarbij het stellen van verdiepende vragen essentieel is voor de ontwikkeling, zorgen voor een verdere ontwikkeling in het doen ontstaan van een veilig klimaat binnen de overblijf. Deze ontwikkeling blijft een doorlopend proces.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk