De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overmatig gamen, een ernstig probleem of gewoon vermaak?

een afstudeeronderzoek naar de begeleiding van professionals richting cliënten met een autisme spectrum stoornis die graag gamen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Overmatig gamen, een ernstig probleem of gewoon vermaak?

een afstudeeronderzoek naar de begeleiding van professionals richting cliënten met een autisme spectrum stoornis die graag gamen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Gamen is onder de jeugd een populaire vrijetijdsbesteding. Het is een onderdeel geworden van onze maatschappij. Games blijken eigenschappen te hebben die aansluiten bij de beperkingen, mogelijkheden en behoeften van mensen met autisme. Uit onderzoek blijkt dat jongeren met een autisme spectrum stoornis vatbaar zijn voor het ontwikkelen van een gameverslaving. Professionals die met deze doelgroep werken, weten niet altijd hoe zij hiermee moeten omgaan. Dit kan ervoor zorgen dat er handelingsverlegenheid ontstaat. Daarom is in dit onderzoek de volgende hoofdvraag geformuleerd:
Hoe kunnen sociale professionals van instelling X binnen woningen waar 24 uur begeleiding aanwezig is, cliënten tussen de 15 en 30 jaar met een stoornis binnen het autistisch spectrum, begeleiden op het gebied van gamen waarbij zij zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van deze doelgroep en tegelijkertijd gezond gamegedrag zoveel mogelijk bevorderen?
Er is gekozen voor kwalitatief onderzoek, omdat het insiderperspectief belangrijk is. Er is namelijk geprobeerd om te begrijpen hoe de cliënt met autisme het spelen van een game ervaart en daarnaast hoe de professionals dit ervaren. Door gebruik te maken van half-gestructureerde interviews, kon er doorgevraagd worden naar achterliggende motivaties, gedachten en ideeën. De interviews zijn gehouden met twee cliënten en acht professionals. Dit is gedaan om vanuit beide perspectieven te kijken zodat er een antwoord gegeven kon worden op de hoofdvraag.
Deelvragen
 Hoe is nu het gamegedrag onder de jongeren met een ASS?
 Hoe is de huidige begeleiding van de professionals omtrent gamen?
 Wat hebben professionals nodig om jongeren met een ASS op het gebied van gamen te begeleiden en om gezond gamegedrag te stimuleren?
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat structuur en duidelijkheid de twee belangrijkste factoren zijn in de begeleiding naar de cliënten toe. Door duidelijke tijdsafspraken en consequenties te hanteren met betrekking tot gamen, biedt dit voor de cliënten structuur waardoor zij weten wat de professionals van hen verwachten. Door het maken van tijdsafspraken blijft het gamen gezond onder de cliënten met een autisme spectrum stoornis, zodat zij dan meer tijd hebben om ook andere activiteiten te ondernemen. Professionals zijn consequent in de gemaakte afspraken, maar geven daarnaast aan onvoldoende kennis te hebben omtrent gamen in combinatie met autisme. Zij geven aan behoefte te hebben aan voorlichting om hiermee meer kennis te vergaren.
Aanbevelingen
Een voorlichting over autisme en gamen organiseren voor professionals.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2016-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk