De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van mijn opleiding tot MASTER Special Educational Needs (SEN) heb ik een actieonderzoek uitgevoerd naar het invoeren van coöperatief leren in het directe instructiemodel. Het doel hiervan is leerlingen actiever bij het leerproces te betrekken waardoor ik meer tijd vrij kan maken voor onderwijs aan risicoleerlingen. Na de aanleiding en probleemstelling van het onderzoek schets ik een theoretisch kader waarin ik beschrijf op welke manier coöperatieve werkvormen in het directe instructiemodel ingevoerd kunnen worden. Ik heb voor coöperatieve werkvormen gekozen omdat in hoofdstuk 1 door de leerpiramide van Robert F. Bales duidelijk wordt dat we slechts 10% leren van waar we naar luisteren en maar 20 % van wat we lezen. Als we over de leerstof praten wordt dat al verhoogd tot 70% en we leren zelfs 95% van wat we uitleggen aan anderen. Doordat leerlingen tijdens coöperatief werken met elkaar over de lesstof praten, hun gedachten onder woorden brengen en elkaar dingen uitleggen krijgt de lesstof meer betekenis. Coöperatief leren gaat uit van werken in heterogeen samengestelde groepjes. Ik geef aan op welke manier werkgroepjes samengesteld kunnen worden. Een kind komt pas tot leren als het groepsklimaat goed is. Het groepsklimaat is goed als een leerling zich veilig, autonoom en competent voelt in de klas. Om te onderzoeken of leerlingen zich veilig genoeg voelen om met anderen samen te werken heb ik er voor gekozen om in het kwantitatieve onderzoek meerdere malen een sociogram af te nemen. Naast een evenwichtige groepsverdeling is het nodig dat leerlingen over bepaalde vaardigheden beschikken om op een effectieve manier kunnen samenwerken. Uit literatuuronderzoek blijkt dat leerkrachten hen deze vaardigheden aan zullen moeten leren. Door middel van vragenlijsten en observaties aan het begin en het eind van de onderzoeksperiode is de ontwikkeling van leerlingen hierin gevolgd. Naast de vaardigheden die leerlingen moeten leren zullen leerkrachten ook over bepaalde vaardigheden moeten beschikken. Ik geef in dit onderzoeksverslag aan welke vaardigheden een leerkracht nodig heeft om leerlingen zelf hun problemen bij opdracht en samenwerken te leren oplossen. Dit is noodzakelijk om leerlingen 'los' te laten komen van de leerkracht waardoor hij daadwerkelijk zijn handen vrij heeft om met risicoleerlingen aan het werk te kunnen gaan. De conclusie van dit onderzoek is dat goed begeleiden van samenwerken en coöperatieve werkvormen samen met de juiste groepssamenstelling en sociale verhoudingen bijdraagt aan meer tijd creëren voor het instructie geven aan risicoleerlingen. Dit onderzoek is interessant voor collega's die leerlingen actief deel willen laten nemen aan hun eigen leerproces en het leerproces van klasgenoten zodat de leerkracht de tijd en de mogelijkheid heeft om te werken met de risicoleerlingen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk