De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe maken scholieren hun studiekeuze

De behoefte aan loopbaanbegeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe maken scholieren hun studiekeuze

De behoefte aan loopbaanbegeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is er gekeken naar hoe scholieren op het College Weert studiekeuzes maken. Om dit te onderzoeken is er gekeken in hoeverre de vijf loopbaancompetenties (motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, werk exploratie, loopbaansturing en netwerken; Kuijpers, 2005) aanwezig zijn bij studenten en in hoeverre zij zich begeleid voelen door het decanaat van het College, aangezien het decanaat verantwoordelijk is voor voorlichting en begeleiding te geven met betrekking tot studie- en loopbaankeuzes. De onderzoeksvraag is onderzocht aan de hand van een kwantitatief vragenlijstonderzoek.
Uit de resultaten is gebleken dat bijna alle loopbaancompetenties in grote mate aanwezig zijn, behalve loopbaansturing. Naast loopbaansturing werd ook begeleiding als relatief laag ervaren. Ten slotte, bleek ook dat de leerlingen op een bewuste manier keuzes maken. Leerlingen vertoonden voornamelijk de rationele beslissingsstijl Vigilance en in mindere mate de overige vijf beslissingsstijlen. Hiermee werd dus gevonden dat de leerlingen van het College, ondanks hun grote kennis rondom studiekeuzes en hun rationele beslissingsstijlen, toch behoefte aan begeleiding rondom hun studiekeuze hebben.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingHuman Resource Management (HRM)
AfdelingFontys Hogeschool HRM en Psychologie
PartnerOrganisatie het College Weert
Datum2017-03-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk