De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een doorlopende leesontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een doorlopende leesontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"De aanleiding voor dit onderzoek was het ervaren van de noodzaak om gestructureerde zorg te bieden aan leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Als intern begeleider zag ik op school de diversiteit aan geboden hulp aan deze kinderen. Ook kwam ik handelingsverlegenheid van de leerkracht tegen; wat heeft een kind met dyslexie nu wel of juist niet nodig? De goede wil bij de leerkrachten was aanwezig. Iedereen wil op deze school de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. De onbe-kendheid met het Protocol Leesproblemen en Dyslexie bij de leerkrachten verbaasde mij. Daarnaast leerde ik uit de contacten met de psychologen die een aantal van onze leerlingen gespecialiseerde hulp bieden voor hun dyslexie dat deze leerlingen gebaat zouden zijn bij een ICT hulpmiddel in de klas.
Mijn onderzoek heeft zich in het bijzonder gericht op het laatste aspect; een ICT -hulpmiddel in de klas. Daarnaast heb ik andere aspecten in de deelvragen meege-nomen omdat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Verder heb ik me ge-richt op het ontwikkelen van beleid voor kinderen met leesproblemen en dyslexie omdat dit op onze school nog niet aanwezig is.
Om mijn kennis over leesproblemen en dyslexie te vergroten heb ik hier veel litera-tuur over gelezen. Ook in het gebruik van ICT hulpmiddelen heb ik me verdiept. Door het oprichten van een werkgroep heb ik met leerkrachten en ouders kunnen overleggen wat op school al werkt. Zo konden we met elkaar een beginsituatie bepalen. Vanuit deze beginsituatie ben ik gaan werken aan een pilot met een ICT programma. Deze pilot hebben we uitgevoerd en de resultaten zijn veel belovend. Daarnaast heb ik gewerkt aan het schrijven van beleid voor de omgang met deze groep leerlingen.
Mijn rol als intern begeleider is hierin geweest het begeleiden van de leerkrachten en de leerlingen in een veranderingsproces. Het observeren van de leerlingen. Het inschatten van de veranderingscapaciteit van het team. Het afnemen van interviews. De werkgroep dyslexie ICT opzetten en leiden.
Aan het eind van dit onderzoek staan we voor de beslissing om het programma Kur-zweil wel of niet aan te schaffen. Als werkgroep zullen we hierin een positief advies geven. Een ander advies is het invoeren van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.
"

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk