De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het gebruik van televisie en internet door de bewoners van groep Pelikaan

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het gebruik van televisie en internet door de bewoners van groep Pelikaan

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ik heb mijn verdiepings- en afstudeerstage gelopen op groep Pelikaan. Groep Pelikaan is een woongroep die gesitueerd is op het terrein van Viataal in Sint-Michielsgestel.
Momenteel wonen op groep Pelikaan acht bewoners: zeven mannen en één vrouw. Zij zijn allen verstandelijk beperkt, doof of slechthorend en hebben (op één bewoner na) een autismespectrumstoornis. De bewoners leven op groep Pelikaan behoorlijk afgesloten van de 'normale' maatschappij. Toch hebben ze (in beperkte mate) een aantal middelen tot hun beschikking waardoor ze in contact komen met de maatschappij, zoals televisie, internet, sms en MSN. Bij een bezoek aan thuis hebben ze meestal meer vrijheid om tot deze middelen te beschikken.
De keuze om dit als onderwerp voor mijn profileringsproject te gebruiken is dat de bewoners regelmatig niet goed om kunnen gaan met het gebruik van televisie en internet. Ze worden bijvoorbeeld boos, bang, krijgen te veel prikkels binnen of willen allerlei zaken bewerkstelligen die niet reëel zijn. Het is mij opgevallen dat de groepsleiding niet goed weet hoe de bewoners op deze momenten te begeleiden.
Het doel van mijn onderzoek is geweest om aanbevelingen te doen aan de groepsleiding van groep Pelikaan, op welke manier zij de bewoners kunnen begeleiden zodat de bewoners beter om kunnen gaan met hun (on)mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van televisie en internet. De bedoeling is om met behulp van de aanbevelingen ook tot een goede afstemming tussen de werkwijze op groep Pelikaan en in de thuissituatie te komen, mocht dit nodig zijn. Dit heeft als doel de bewoners optimale duidelijkheid te bieden, zowel op de groep als in de thuissituatie.
Om tot deze aanbevelingen te komen heb ik een aantal stappen moeten zetten. Ik heb eerst een goede onderzoeksopzet moeten schrijven, waarin ik onder andere mijn onderwerpskeuze heb verantwoord en een plan van aanpak voor mijn literatuur- en praktijkonderzoek heb geschreven. Daarna heb ik mijn literatuur- en praktijkonderzoek verricht, waarin ik de deelvragen heb beantwoord die ik in mijn onderzoeksopzet opgesteld heb.
Deelvragen die ik met mijn literatuuronderzoek beantwoord heb zijn onder andere: Wat houdt een verstandelijke beperking in? Hoe beleven mensen met een verstandelijke beperking (autismespectrumstoornis, doof of slechthorend) het kijken van televisie? Wat staat er in het beleid van Viataal geschreven met betrekking tot het gebruik van televisie en internet door cliënten? Deelvragen die ik met mijn praktijkonderzoek beantwoord heb zijn onder andere: Welke televisieprogramma's kijken de bewoners op groep Pelikaan? In welke mate laat groepsleiding de bewoners televisie gebruiken en hoe controleren zij dit gebruik? Welke problemen ontstaan door het gebruik van televisie op groep Pelikaan?
Aan de hand van deze deelvragen heb ik de hoofdvraag van mijn onderzoek beantwoord door middel van conclusies te trekken. Een algemene conclusie is dat alle groepsleiders op dezelfde manier moeten signaleren, communiceren en handelen met betrekking tot problemen omtrent televisie- en internetgebruik. Hiervoor heb ik de aanbeveling gedaan om deze handelswijze in een protocol op te nemen. Verder heb ik per bewoner conclusies getrokken en waar nodig een aanbeveling gedaan. Een voorbeeld is om duidelijke regels en afspraken omtrent het internetgebruik van J. in een protocol vast te leggen en J. een script aan te bieden waarop deze regels en afspraken beschreven staan. Hierdoor weet J. precies wat hij wel en niet mag doen met betrekking tot het internetgebruik op groep Pelikaan en in de thuissituatie.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk