De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

9 maanden voldoende ?!

Een kwalitatief onderzoek naar passende begeleiding binnen een tijdsbestek van 9 maanden.

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

9 maanden voldoende ?!

Een kwalitatief onderzoek naar passende begeleiding binnen een tijdsbestek van 9 maanden.

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 2015 zijn veel gemeenten gestart met het werken met sociale wijkteams. Dit naar aanleiding van de nieuwe Jeugdwet (Abvakabo FNV, 2013). Met de komst van deze wijkteams willen de gemeenten voorkomen dat inwoners bij verschillende instanties moeten aankloppen. Daarnaast bieden de sociale wijkteams laagdrempelige ondersteuning in de eigen leefomgeving. De gemeente biedt de inwoners ondersteuning aan op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid (Van Arum, Broekroelofs & Van Xanten, 2020). De transitie van het jeugdstelstel heeft er voor gezorgd dat gemeenten voortdurend zoeken naar effectief hulpverlenen, ook op het gebied van jeugdhulp. De gemeenten, jeugdhulporganisaties en jeugdprofessionals zorgen er samen voor dat kinderen, jongeren en ouders hulp krijgen dat bij hen past en ook werkt (Bastiaanssen, 2019). In de praktijk blijkt dat het effectief werken nog een belangrijke punt is.
Gemeente H is in 2018 begonnen met het werken met sociale teams en is goed op weg in de transformatie. Echter blijkt dat er steeds meer hulpvragen binnen komen die complexer van aard zijn (Gedragswetenschapper, Gemeente Helmond, persoonlijke communicatie, 16 maart 2020). De gezins- en jongerencoaches ervaren een hoge werkdruk en een hoge caseload.
Het doel van dit onderzoek is om kennis en inzicht te verkrijgen in de factoren die een rol spelen bij gezinnen met meervoudige en complexe problematiek, waarbij de begeleiding niet binnen de geïndiceerde negen maanden kan worden afgerond.
Hiervoor is de volgende hoofdvraag centraal gesteld in het onderzoek: Hoe kunnen de gezins- en jongerencoaches van gemeente H de gezinnen met een meervoudige en complexe problematiek passende begeleiding bieden die binnen negen maanden kan worden afgerond?
Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek. De onderzoeker heeft met behulp van een topiclijst, halfgestructureerde interviews afgenomen bij acht respondenten. De interviews zijn na transcriptie gecodeerd. De codes die zijn verkregen na open, axiaal en selectieve codering, zijn opgenomen in de codeboom.
Uit de resultaten is gebleken dat de gezins- en jongerencoaches van gemeente H de gezinnen met meervoudige en complexe problematiek passende begeleiding kunnen bieden binnen negen maanden, wanneer zij een verantwoorde caseload hebben en dus meer tijd en ruimte krijgen om zelf de hulp te verlenen. Ook is daarbij belangrijk dat hen goede supervisie, intervisie en monitoring wordt aangeboden.
De aanbevelingen die zijn gedaan zijn gericht op de gezins- en jongerencoaches van gemeente H en de nieuwe zorgaanbieder (vanaf 2022). Hierin is gedacht aan de speerpunten van het boek ‘Écht doen wat nodig is’ (Graas, De Klein, Stevens, Jansen & Van Nunen, 2018). Ook het wraparound care-model is hierin meegenomen om de caseload van de gezins- en jongerencoaches te verlagen en zo de kwaliteit van begeleiden te verhogen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2021-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk