De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

1 - zorgroute en de sociaal emotionele ontwikkeling

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

1 - zorgroute en de sociaal emotionele ontwikkeling

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens de opleiding gedragsspecialist is de 1 - zorgroute meerdere malen naar voren gekomen. Uit nieuwsgierigheid wat 1 - zorgroute inhield en wat het kon betekenen voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen ben ik gestart met dit onderzoek. Binnen basisschool "De Molenhoek" heb ik de gelegenheid gekregen om met een leerkracht een pilot op te starten. Het werken met de 1 - zorgroute is een schoolbrede verandering, vandaar dat mijn hulpvraag als volgt geformuleerd is:

Hoe kan ik de 1 - zorgroute implementeren op het gebied van gedrag op basisschool "De Molenhoek"?
De leerkracht van groep 5/6 heeft, na aanleiding van een presentatie aan het team, samen met mij de stappen van handelingsgericht werken binnen de 1 -zorgroute opgezet door Clijsen, A. e.a. (2007) en Louwe, J. e.a. (2010) doorlopen:
Waarnemen
1. Verzamelen van gegevens over leerlingen in een groepsoverzicht en op basis hiervan evalueren van het vorige groepsplan.
2. Preventief en proactief signaleren van leerlingen die de komende periode extra aandacht nodig hebben.
Begrijpen
3. Benoemen van onderwijsbehoeften van de leerlingen
Plannen
4. Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
5. Opstellen van een groepsplan
Realiseren
6. Uitvoeren van het groepsplan. Verzamelen van gegevens van de leerlingen.
De pilot is theoretisch onderbouwd, waarbij aandacht is besteed aan de opbouw van de 1 - zorgroute en hoe deze vorm gegeven kan worden voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Hierbij is het belangrijk dat de leerkracht proactief te werk gaat, dit kan door af te stemmen op de behoefte van kinderen. Daarnaast komen ook het leerlingvolgsysteem SCOL en de methode "Kinderen en hun sociale talenten" aan bod. Beide materialen kunnen een uitstekende tool zijn voor het uitvoeren van de 1 - zorgroute. Uit een enquêtes onder de teamleden komt naar voren dat begeleiding omtrent deze materialen aan te bevelen is.
Daarnaast heb ik mij verdiept in het implementeren van de 1 - zorgroute. Op basisschool "De Molenhoek" zal het gaan om een top - down implementatie, waarbij gestreefd wordt naar een vitale dynamische organisatie, zodat er een door het team gedragen visie kan ontstaan.
Bij het uitvoeren van de pilot hebben we gebruik gemaakt van het webbased simulatieprogramma (2010) van het Ruud de Moorcentrum. De leerkracht en ik hebben in samenwerking met de intern begeleider alle stappen doorlopen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het werken met de 1 - zorgroute de leerlingenzorg kan optimaliseren, echter het uitwerken neemt veel tijd in beslag.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat het implementeren van de 1 - zorgroute een nauwgezette werkwijze nodig heeft, waarbij er veelvuldig gecommuniceerd wordt met het team, om de betrokkenheid te vergroten. Daarnaast geeft de 1 - zorgroute, zoals deze door Louwe, J. e.a. (2010) is opgezet inzicht in hoe je om kan gaan met gedrag in de klas.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk