De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invloed van het rustlokaal

ontwerponderzoek naar de invloed van een rustlokaal voor leerlingen in het regulier middelbaar onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Invloed van het rustlokaal

ontwerponderzoek naar de invloed van een rustlokaal voor leerlingen in het regulier middelbaar onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de opleiding HBO Master EN, autismespecialist, en vanuit mijn werkzaamheden op een reguliere middelbare school onderzoek ik enkele leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben om overprikkeling tegen te gaan. Dit praktijkgerichte onderzoek (PGO) heeft als doel het ontwerpen van een ruimte waar leerlingen zich in terug kunnen trekken bij overprikkeling van het brein. Vanuit het gegeven dat leerlingen mee kunnen draaien op het reguliere onderwijs met extra ondersteuning waar nodig, hebben er gesprekken plaatsgevonden met mijn werkplekbegeleidster. Tot op heden zijn er leerlingen met een time-out pas die de mogelijkheid krijgen zich terug te trekken in de bibliotheek van de school. Echter komt in gesprekken naar voren dat dit geen gewenste locatie is.

De literatuurstudie laat zien dat leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, waaronder leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis, af en toe problemen ervaren met welbevinden en overprikkeling van het brein. De inhoud en ernst van de problematiek is per leerling verschillend. Binnen de kaders van dit onderzoek wordt er gezocht naar hulpmiddelen die ondersteunend kunnen zijn bij het verbeteren van het welbevinden en overprikkeling. Er wordt gekeken naar de werking van een rustlokaal waar de leerlingen zich in kunnen terugtrekken. Dit rustlokaal bevindt zich op een rustige plek binnen de school, is kleiner dan een klaslokaal en ziet er sober uit. Dit alles om welbevinden te stimuleren en overprikkeling tegen te gaan.

Aan de hand van vragenlijsten, documentanalyses en interviews wordt er een beeld gevormd van de beginsituatie van de onderzoeksgroep. De onderzoeksgroep bestaat uit acht leerlingen die begeleid worden door een intern begeleider (IB). Op basis van gegevens uit de documentanalyses wordt de interventie gestart. Gedurende de interventie wordt een aantal keer de cyclus van het actieonderzoek doorlopen om het gebruik van het rustlokaal af te stemmen op de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het rustlokaal bijdraagt aan het verbeteren van het welbevinden van leerlingen. Doordat er een sociale vluchtheuvel wordt geboden is de overprikkeling van het brein voorkomen of verminderd en zijn de desbetreffende leerlingen beter in hun vel gaan zitten.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2020-06-15
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk