De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De relatie tussen chronische pijn bij patiënten met cystenieren en kenmerken van niercysten op MRI scans

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De relatie tussen chronische pijn bij patiënten met cystenieren en kenmerken van niercysten op MRI scans

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD), ook wel cystenieren genoemd, is de meest voorkomende erfelijke nierziekte wereldwijd. Het wordt gekarakteriseerd door ontwikkeling en progressieve groei van cysten in de nieren met achteruitgang van de nierfunctie tot gevolg. Ongeveer 60% van de patiënten ervaart chronische pijn en de oorzaak hiervan is vaak onbekend. Het doel van dit onderzoek was om eventuele verschillen in cystekenmerken tussen ADPKD patiënten mét invaliderende chronische nierpijn (symptomatisch) en ADPKD patiënten zónder chronische nierpijn (asymptomatisch) te bepalen.
Op MRI scans zijn per nier aantal cysten, aantal complexe cysten en grootste cystediameter beoordeeld. De verkregen data werden getoetst op verschil met een ongepaarde t-toets of de Mann-Whitney-U toets. Daarbij werd een p-waarde ≤ 0,05 gesteld als statistisch significant.
Dit onderzoek laat zien dat het aantal cysten in ADPKD patiënten met chronische pijn significant verschilt ten opzichte van ADPKD patiënten zonder chronische pijn (p=0,01). Waarschijnlijk spelen ook andere factoren een rol, te denken aan de locatie van niercysten. Geen significante verschillen zijn gevonden in aantal complexe cysten (p=0,18) en de grootste cystediameter (p=0,13).

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMBRT
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnersRadboudumc, Nijmegen
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk