De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meervoudig creatief

Ondersteuning bij creatieve vakken op basis van Meervoudige Intelligentie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Meervoudig creatief

Ondersteuning bij creatieve vakken op basis van Meervoudige Intelligentie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Al tijdens de stages op diverse scholen in het verleden, gaf ik graag creatieve lessen aan mijn leerlingen. Ik hield ervan om te zien hoe de kinderen elk op hun eigen manier uiting gaven aan hun creativiteit. Een heerlijke manier om te zien dat ieder mens uniek is en eigen kwaliteiten heeft. Wat ik opvallend vond, was dat sommige leerlingen stagneerden na de oriëntatiefase van een les. Zij keken hulpeloos in het rond en niet zelden bleek dit voor hen een verloren les te zijn. Dit frustreerde mij, aangezien ik lerares ben en de intrinsieke behoefte heb om leerlingen waar mogelijk bij te staan. Alleen ik had geen idee hoe! Er zijn diverse mogelijkheden voor Remedial Teaching bij vakken als taal en rekenen, maar niet bij de creatieve vakken. Vanuit deze verlegenheidsituatie besloot ik dan ook onderzoek te verrichten naar hoe stagnatie van leerlingen bij creatieve vakken is te voorkomen, in combinatie met de mogelijkheden van Meervoudige Intelligentie (MI). Het onderwerp creativiteit was uiteraard het eerste waar ik onderzoek naar heb verricht. Het lijkt een ongrijpbaar iets, maar creativiteit bleek een heel proces te zijn met veel verrassende facetten. De theorie van Meervoudige Intelligentie door Howard Gardner beschrijft dat er acht verschillende intelligenties zijn waarbij iedereen één voorkeursintelligentie heeft. Indien men op deze voorkeursintelligentie aangesproken wordt, zullen leerresultaten en de leermotivatie toenemen. Door middel van literatuuronderzoek ben ik nagegaan in hoeverre MI geïmplementeerd kan worden bij creatieve vakken. Dat bracht mij gelijk op een ander punt. In hoeverre verschilt de opbouw van een creatieve les eigenlijk van een reguliere les? Vanuit de kennis over creativiteit, MI en de structuur van een (creatieve) les ontstond bij mij de wens een methodiek te ontwikkelen die mijn collega's zou helpen in geval van stagnatie bij een leerling. Om dit nieuwe idee te implementeren in het team heb ik ook onderzocht welke aanpak tot een effectief resultaat kan leiden. Ik besloot een vragenlijst onder mijn collega's te verspreiden met vragen als hoe (vaak) zij creatieve vakken inzetten, hoe zij deze uitvoeren en wat zij onder andere doen als een kind tijdens de uitvoering stagneert. Hier zijn een aantal verrassende resultaten uit voort gekomen. Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en de resultaten van de vragenlijst was ik in staat een aantal conclusies te trekken en aanbevelingen voor mijn school op te stellen. Mede naar aanleiding van een conclusie die ik kon maken op basis van de tijd die men bij mij op school aan de creatieve vakken besteedt, heb ik daadwerkelijk een methodiek kunnen ontwikkelen. Deze neemt niet alleen werk voor de leerkracht uit handen op het moment dat een leerling stagneert, het blijkt dat de methodiek op een veel breder vlak inzetbaar is. Het complete proces van literatuurstudie, het onderzoek onder mijn collega's en de uiteindelijke uitwerking van de methodiek kunt u lezen in dit meesterstuk

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk