De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Passend onderwijs, 1-zorgroute, HGW en opbrengstgericht werken… deze termen zorgen voor behoorlijk wat vernieuwingen binnen het regulier basisonderwijs. De 1-zorgroute van Clijsen zorgt ervoor dat de onderwijsbehoeftes van de leerlingen in beeld gebracht worden en geordend in een groepsoverzicht komen. Vanuit het groepsoverzicht komt het groepsplan, waarin leerlingen geclusterd worden naar aanleiding van de eerder genoemde onderwijsbehoeftes. Dit zorgt ervoor dat er drie instructie groepen ontstaan binnen één vakgebied, 'het-drie-stromenland'. "Het-vier-stromenland' is een onderzoek naar het werken met leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP) binnen de 1-zorgroute. Één OPP-leerling zorgt voor één extra instructiegroep naast de huidige drie instructiegroepen van het groepsplan. Clijsen geeft aan dat het uitgangspunt van de 1-zorgroute is dat de zorg voor alle leerlingen binnen de groep verzorgd moet worden binnen de klas en door de groepsleerkracht. De uitvoering van deze theorie in de praktijk heeft nogal wat voeten in aarde. De groepsleerkrachten binnen mijn huidige school lopen tegen heel wat problemen aan op het gebied van hun vaardigheden met betrekking tot interactie, instructie en klassenmanagement om het werken met één of meerdere OPP-leerlingen binnen de 1-zorgroute in goede banen te leiden. Daarnaast wordt ook van de leerkrachten verwacht dat zij een veilig pedagogisch klimaat creëren, dit zorgt voor ontwikkeling van één van de basisbehoeftes voor de leerlingen, namelijk de relatie. Verder zorgt een veilig pedagogisch klimaat om tot effectief klassenmanagement te komen. Het is belangrijk dat de leerlingen in de groep competent en autonoom zijn. Groepsleerkrachten moeten leerlingen uitdagen om zich te ontwikkelen op het gebied van deze twee basisbehoeftes geformuleerd door Stevens. Denk hierbij aan uitgestelde aandacht, inschatting beginsituatie, zone van naastenontwikkeling en coöperatief leren. Van de instructievaardigheden van de groepsleerkrachten wordt heel wat verwacht. Het IGDI model kan hierin ondersteuning bieden voor het werken met drie instructie groepen, maar geeft het ook mogelijkheden voor vier of meer instructie groepen? Hoe zit het met de OPP-leerlingen zelf in de groep? Zij laten de leerlijn van de basisgroep los. Heeft dit consequenties voor hun welbevinden? Clijsen geeft het risico van een isolement aan, wat is het en hoe kun je dat voorkomen? Dit onderzoek geeft uiteindelijke een advies hoe leerkrachten het werken met OPP-leerlingen kunnen integreren in het 'drie-stromen-land' met name met betrekking tot het klassenmanagement. Zodat OPP geïntegreerd wordt in het zorgplan binnen de huidige school.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk