De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Seks in de praktijk

Waar lessen seksuele vorming aan moeten voldoen volgens lln met ASS op de praktijkafd. van de AGBell

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Seks in de praktijk

Waar lessen seksuele vorming aan moeten voldoen volgens lln met ASS op de praktijkafd. van de AGBell

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Het idee voor dit onderzoek kwam door de signalering dat de leerlingen met ASS binnen het praktijkonderwijs van de AGBell met vragen rondliepen over seksualiteit. De AGBell is een school voor VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) waar leerlingen uit cluster 2 (dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden) cluster 3 (leerlingen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, leerlingen die langdurig ziek zijn en leerlingen met epilepsie) en cluster 4 (leerlingen met een gedragshandicap of psychiatrische problemen) clusterdoorbroken in een klas zitten en als 1 groep worden aangesproken. De kans dat hierdoor onvoldoende rekening gehouden kan worden met het verwerkingsniveau van leerlingen met ASS is groot.

Er is gekeken naar de beleving van deze leerlingen bij de vorm en de inhoud van de lessen seksuele vorming. Geen van de ondervraagde leerlingen vonden deze lessen niet leuk.
Bij de vormvragen kwam duidelijk naar voren dat deze leerlingen behoefte hebben aan concretere informatie, maar dat ze zich over het algemeen goed konden vinden in de vorm van de lessen.
Inhoudelijk bleek dat veel leerlingen nog vragen hadden over onderwerpen die inmiddels herhaaldelijk aan bod waren gekomen. Met name de abstracte onderwerpen riepen nog vragen op. De meeste leerlingen gaven aan alle onderwerpen van seksuele vorming belangrijk te vinden.

Op basis van deze conclusies, de mening van de ondervraagde leraren seksuele vorming en de geraadpleegde literatuur worden vervolgens specifieke aanbevelingen gedaan voor de groep ASS leerlingen. Een terugkerend aspect in het onderzoek (zowel bij de ondervraagde leerlingen als leraren) bleek de vraag om concreet materiaal. Dit materiaal is bij verschillende gespecialiseerde instanties (zie bijlage III) ruim voor handen, maar dit zou meer bewust ingezet kunnen worden voor leerlingen met ASS. Voor specifieke ondersteuning van deze leerlingen bieden de boeken van Hellemans e.a (2006), Hénault (2006) en Conix e.a. (2005) goede handvatten.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de ondervraagde leerlingen na minimaal 3 jaar wekelijks lessen seksuele vorming te hebben gehad nog met vragen rondliepen. Dit bevestigde de hypothese: leerlingen met ASS binnen het praktijkonderwijs van de AGBell hebben naast de klassikale lessen seksuele vorming extra lessen hierover nodig.
"

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk