De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Ik kan het': oplossingsgericht werken in de RT

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Ik kan het': oplossingsgericht werken in de RT

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over oplossingsgericht werken binnen remedial teaching. Naar mijn mening is het zinvol om op deze manier aan te sluiten bij de hedendaagse ontwikkelingen binnen het onderwijs. Onderzoeksvraag en deelvragen Welke aspecten van oplossingsgericht werken zijn toepasbaar binnen de RT op de Gertrudisschool en hebben een positief effect?
• Wat is de visie achter oplossingsgericht werken en sluit deze visie aan bij mijn eigen ideeën? • Zijn er scholen die het oplossingsgericht werken al toepassen binnen de RT? Zo ja, hoe gaat dat en wat zijn de ervaringen? • Wat is het effect op de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen? • Welke technieken zijn te gebruiken in de RT? • Moeten er aanpassingen voor jonge kinderen worden gemaakt? Zo ja, welke? • In hoeverre is oplossingsgericht werken toe te passen bij moeilijk lerende kinderen? • Heeft de aanpak invloed op de resultaten?
Theorie De basisregels van oplossingsgericht werken zijn als volgt: • Als iets niet (goed genoeg) werkt, stop er dan mee, leer ervan EN doe iets anders. • Als iets goed genoeg werkt, ga er mee door. • Als iets (beter) werkt, doe er meer van. • Als iets werkt, leer het (van) een ander. • T.E.A.M - Together Each Achieves More.
Aanpak • Ik heb in overleg met leerkrachten en ouders 7 kinderen bij het onderzoek betrokken. • In de sessies met deze kinderen heb ik verschillende aspecten en (gespreks)technieken van oplossingsgericht werken uitgeprobeerd. • Door middel van een vragenlijst ben ik van de leerkrachten te weten gekomen wat zij aan veranderingen zagen op het gebied van motivatie, betrokkenheid en zelfvertrouwen. • Ik heb een interview gehouden met een professional. • Ik heb gekeken hoe andere RT'ers werken via deze aanpak. • Gedurende het onderzoek heb ik een logboek bijgehouden.
Onderzoeksuitkomsten
Uit mijn onderzoek is gebleken dat er bij de kinderen die ik heb betrokken bij het onderzoek een duidelijk effect te zien was. Er was verbetering zichtbaar in de algehele houding van de kinderen en met name in de motivatie, de betrokkenheid en het zelfvertrouwen. Bij enkele kinderen was er ook een grote verbetering in het resultaat te zien.
Conclusie en aanbevelingen: Alle aspecten van oplossingsgericht werken kunnen toegepast worden op de Gertrudisschool. De ervaringen en effecten waren positief. • contact leggen • context verhelderen • doelen stellen • zoeken naar krachtbronnen • complimenten geven • het probleem anders bekijken (differentiatie) • toekomstoriëntatie
Oplossingsgericht werken is een eenvoudige aanpak waarbij met name de houding van de RT'er van belang is. Eigenschappen van de oplossingsgerichte RT'er: • een open houding • kunnen luisteren • de ander als jouw gelijke kunnen zien • af kunnen wijken van hoe je het altijd doet • kunnen kijken naar de sterke kanten van de ander (wat gaat er goed) • respect tonen • feedback kunnen geven Een aantal bruikbare technieken: • cirkeltechniek • doelen door het kind laten bedenken • handen omtrekken • mirakelvraag • nuttigheidsvraag • observatie in de klas waarbij alleen wordt gelet op de positieve dingen • schaalvraag

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk