De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Raadsels rond het rapport': effectieve en heldere informatie oever de prestaties, het niveau en het leerproces van de leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Raadsels rond het rapport': effectieve en heldere informatie oever de prestaties, het niveau en het leerproces van de leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als doel: "Hoe zorgt de school naar ouders voor effectieve en heldere informatie over de prestaties, het niveau en het leerproces van het kind, op een manier die hanteerbaar is voor leerkrachten?"
De hieruit afgeleide onderzoeksvragen zijn: - Hoe interpreteren ouders het huidige rapport? - Wat willen ouders precies te weten komen met het rapport? - Welke plaats hebben de leerlingen binnen het rapport? - Hoe moet een helder rapport eruit zien? - Hoe is het goed hanteerbaar voor leerkrachten?
Ter verdieping van dit onderzoek is in de literatuur beschreven hoe anderen, en ik, denken over prestaties van leerlingen in het basisonderwijs, daarna wat de rol en belangen van ouder(s) binnen de basisschool zijn, vervolgens wat het belang van de mening van kinderen is en tot slot heb ik tien rapporten van andere scholen met elkaar vergeleken. Middels een vragenlijst aan de ouders, leerlingen en collega's wilde ik antwoord verkrijgen op mijn onderzoeksvragen. Deze gegevens heb ik vervolgens geïnterpreteerd en geanalyseerd. Aan de hand van deze analyses heb ik conclusies getrokken, mijn onderzoeksdoel en onderzoeksvragen beantwoord en aanbevelingen naar de school gedaan:
• Pas het taalgebruik en de termen op het rapport aan, zodat het voor iedereen begrijpelijk is. Een optie zou zijn om gebruik te maken van (vraag)zinnen, zodat "moeilijke" termen makkelijker te omschrijven zijn.
• Leerkrachten en ouders vinden dat terug te zien moet zijn aan welke doelen momenteel gewerkt wordt en waaraan nog gewerkt moet worden. Verwerk daarom een beknopt overzicht met de leerdoelen voor de gehele basisschool per vakgebied in het rapport.
• Vermeldt op het rapport de Cito-gegevens van alle toetsen. Geef daarbij aan welke toets door het kind gemaakt is, zodat voor kinderen met een aparte leerlijn ook duidelijk is hoever zij nu (landelijk) zijn.
• Zorg dat voor iedereen duidelijk en begrijpelijk beschreven staat wat de rapportpunten inhouden en hoe deze genormeerd zijn (eenduidigheid onder de leerkrachten). Pas deze onderdelen aan per jaargroep (Bijvoorbeeld: meer onderdelen voor schrijven in groep 3 en Engels voor de bovenbouw.) Onderdelen die niet duidelijk te herleiden (en subjectief) zijn, zoveel mogelijk proberen te beperken.
• Voor de manier van beoordelen voor het rapport heeft de vijfpuntschaal de voorkeur. Deze schaal laat echter veel ruimte open tot subjectiviteit. Kinderen willen cijfers en ouders zien cijfers met 30% als een goede tweede normering. Hanteer daarom cijfers op het rapport waar het kan en kies voor een andere, zoveel mogelijk eenduidige en duidelijke normeringvorm voor de gebieden waarbij dit niet kan. Probeer hierbij een format te vinden, waarbij je kunt aanklikken (dit gaat makkelijker en sneller).
• Wanneer alle rapportpunten duidelijk en begrijpelijk zijn, spreekt het rapport zo goed als voor zich en zou het rapport moeten kunnen volstaan met slechts een persoonlijke toelichting van de leerkracht aan het eind.
Tot slot heb ik kort gereflecteerd op het gehele onderzoek.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk