De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een explorerend kwalitatief onderzoek naar het leren consultvoeren door huisartsen in opleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een explorerend kwalitatief onderzoek naar het leren consultvoeren door huisartsen in opleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding Bij medische vervolgopleidingen staat leren op de werkplek centraal. Er is nog weinig bekend over de manier waarop assistenten in opleiding tot specialist (aios) daarbij leren hun werkzaamheden uit te voeren. Bij de huisartsopleiding in Groningen is daarom onderzoek gedaan naar (1) de vormen van leren die aios gebruiken bij het leren consultvoeren (2) hoe deze samenhangen en (3) welke rol werk en flankerend onderwijs spelen.
Methode Semi-gestructureerde diepte-interviews bij aios huisartsgeneeskunde. Analyse volgens een Grounded Theory benadering. Een initiële codeset werd ontleend aan een samenvatting van de leertheorieën rond leren door volwassenen en de opbouw van de opleiding.
Resultaten Leren door sociale interactie blijkt de koepel voor alle leervormen bij het leren consultvoeren. Binnen die koepel ervaren aios vier leervormen: (1) leren door te doen, (2) model- of observatieleren, (3) leren door verwerking van theorie en (4) leren door reflectie.
Bij het leren consultvoeren fungeert leren door reflectie en leren door te doen als vliegwiel. Via reflectie drijven model- of observatieleren en leren door verwerking van theorie het vliegwiel aan. Flankerend onderwijs grijpt direct of indirect (via 2 en 3) aan op leren door reflectie, werk leidt direct tot leren door reflectie.
Conclusie/discussie Het onderzoek levert een empirisch gefundeerd model voor leren consultvoeren door aios huisartsgeneeskunde. Het resultaat is praktisch bruikbaar, maar geeft ook aanleiding tot verder onderzoek.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
LectoraatLectoraat Leerstrategieën
Gepubliceerd inTijdschrift voor Medisch Onderwijs Vol. 27, Uitgave: 1, Pagina's: 5-13
Jaar2008
TypeArtikel
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk