De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Expositie IZB

Een impressie van missionaire gemeenschapsvorming

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Expositie IZB

Een impressie van missionaire gemeenschapsvorming

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek maken wij een beschrijving van projecten van gemeentestichting van de IZB. We
hebben de praktijk van zes missionaire, gemeenschapsvormende initiatieven beschreven
en geplaatst in het geheel van hedendaagse benaderingen van gemeentestichting in de
Nederlandse context. Het beschrijvende karakter van het onderzoek maakte dat wij ons
niet richten op het trekken van verregaande conclusies, maar de profielschetsen van de zes
projecten - Geloven in Spangen (Rotterdam), Het Pand (Groningen), Leven in Laak (Den
Haag), MarcusConnect (Den Haag), Noorderlicht (Rotterdam) en Perron 61 (Zoetermeer) - gelden
als primaire conclusies. Daarbij trekken we secundaire conclusies, die als rode lijnen naar
voren komen uit het onderzoek. De projecten die wij onderzocht
hebben, leggen een sterke focus op hoe de omringende context benaderd wordt, werken
vanuit een sterke visie voor missie en geven ruimte voor dynamisch en gedeeld leiderschap.
Daarbij wordt gewerkt voor en met mensen naar bepaalde doelen - in plaats van andersom - en
krijgt de praktische spiritualiteit vorm en inhoud op de middenweg, mede door discipelschap.
Hieruit volgen drie aanbevelingen voor de taakgroep Kerkplanting van de IZB. In de eerste
plaats adviseren we om de verscheidenheid van en in de verschillende projecten te waarderen.
Ten tweede adviseren we om in deze verscheidenheid de eigenheid van de IZB te
zoeken. Daarbij zijn in de derde plaats de werkers de eerste en belangrijkste bron voor
vernieuwing van visie.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
PartnerIZB (vereniging voor zending in Nederland), Amersfoort
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk