De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De eredienst gereformeerd? : Ontwikkeling van de liturgie binnen de Gereformeerde Bond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De eredienst gereformeerd? : Ontwikkeling van de liturgie binnen de Gereformeerde Bond

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek betreft de vraag:
Waarin ligt met betrekking tot de liturgie de eigenheid en gemeenschappelijkheid binnen de Gereformeerde Bond? Wat zijn de belangrijkste ‘strijdpunten’ en eventuele ontwikkelingen die zich voordoen in de periode 2000-2009 en wat kunnen we hiermee bij de plaatselijke bezinning op dit thema in een Gereformeerde Bonds-gemeente?

Onderzoek bestond uit bestudering lectuur en vraaggesprekken in Hervormd Huizen, waar recent veranderingen zijn doorgevoerd. Ook is alg. secretaris van de GB geïnterviewd.
De eigenheid en gemeenschappelijkheid van de GB betreft:
- opkomen voor prediking die naar de regel van de belijdenis Schriften ontvouwt en waarin noties van zonde en genade evenwichtig aan de orde komen;
- bevorderen dat Christus gehoorzaamd wordt in alle verbanden van de kerk;
- aandacht vragen voor werk van Vader, Zoon en Heilige Geest;
- het gereformeerde belijden ontsluiten ten dienste van ambtsdragers en gemeenteleden. Dit doel heeft ook een keerzijde, n.l. weerleggen van dwaalleer en afwijzen van wat niet strookt met een op gereformeerde leest geschoeide ordening van de kerk.

Discussie betrof vooral liedkeuze (psalmen e/o gezangen) en gebruik van psalmberijmingen en bijbelvertalingen, maar gaat laatste jaren steeds meer over volle breedte van liturgie: wijze van overdracht, visualisering van de boodschap, participatie van gemeenteleden, gebruik NBV, staande zingen, opwekkingsliederen e.d.

GB wil weer meer beweging zijn dan front vormen. In plaats van discussie nu meer de intentie met publicaties invloed uit te oefenen. Invloed hoofdbestuur GB lijkt steeds kleiner te worden. Gemeenten handelen meer autonoom.

Ontwikkeling liturgie GB-gemeenten heeft relatie met postmodernisme: allerlei liturgische vormen kunnen naast elkaar bestaan; Ook leidt nadruk op persoonlijke ervaring tot bepaalde wensen inzake liturgie, bijv. liedkeuze

Individualisering is ook van invloed. Traditionele verbanden als dorp, buurt, gezin en kerk verliezen functie. Mensen verbinden zich met meer netwerken tegelijk. Dat leidt tot vluchtiger banden. Men zoekt sneller andere kerkgemeenschap waarin men zich thuis denkt te voelen, omdat er meer aansluiting lijkt te zijn bij eigen voorkeuren (bijv. ten aanzien van liturgie).

Ook is evangelicalisering van invloed. Dit leidt in sommige GB-gemeenten tot bredere liedkeuze, bijv. uit de bundels ‘Opwekking’ , ‘Op toonhoogte’ en de ‘Evangelische Liedbundel’.

Onderscheiden standpunten blijken relatie te hebben met stromingen of vleugels binnen GB. In gemeenten waar bevindelijke lijn domineert, wil men het oude handhaven. In gemeenten waarin verbondsmatige lijn domineert, is vaak meer ruimte voor veranderingen.

2e resultaat is vragenlijst voor veldonderzoek

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Datum2010-09-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk