De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Methodische handboeken met Spetterende vaardigheden : Spettertrainingen – sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en van 8 t/m 12 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Methodische handboeken met Spetterende vaardigheden : Spettertrainingen – sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en van 8 t/m 12 jaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hieronder geven wij een samenvattende weergave van onze afstudeeropdracht “Methodische handboeken met Spetterende sociale vaardigheden”. De probleemstelling van onze afstudeeropdracht was:
Uithuisgeplaatste kinderen binnen de residentiële hulpverlening hebben te weinig kennis en vaardigheden van basale sociale vaardigheden om vanuit hun ontwikkelingsniveau te kunnen functioneren in verschillende situaties binnen het dagelijks leven.

Binnen onze afstudeeropdracht hebben wij door middel van literatuurstudie, interviews, enquêtes en observaties antwoord gegeven op en vorm gegeven aan de volgende vraagstelling:
Hoe kan ik, als pedagogisch medewerker, het gedrag van een kind in de residentiële hulpverlening op een methodische wijze aansturen, zodat het kind in de dagelijkse omstandigheden sociaal vaardig kan reageren en handelen?

Het komt bij uithuisgeplaatste kinderen regelmatig voor dat ze onveilig gehecht zijn. Wanneer de basis van veilige hechting er nauwelijks is, zien we een vertraging in de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Herhaling is bij kinderen belangrijk in het aanleren van vaardigheden. Deze herhaling willen wij binnen twee trainingen voornamelijk richten op het dagelijks leven, door extra aandacht te besteden aan de transfer. Daarnaast is sociale bekrachtiging erg belangrijk. We moeten ons ervan bewust blijven dat veiligheid een basisvoorwaarde voor kinderen is om vaardigheden te kunnen ontwikkelen.

Door gebrek aan kennis en het gebrek aan vaardigheden zijn kinderen niet in staat sociaal gewenst gedrag te vertonen. Door het ontbreken van vaardigheden wordt de ontwikkeling van een kind verstoord, waardoor een achterstand ontstaat. Binnen de trainingen wordt aandacht besteed aan kennis van vaardigheden, maar de nadruk wordt gelegd op gedragsverandering. De training wordt gegeven door pedagogisch medewerkers van de groep.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2010-08-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk