De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Follow-up onderzoek Stichting IKS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Follow-up onderzoek Stichting IKS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling: Stichting Iks (maatschappelijke- en vrouwenopvang in Amersfoort) heeft onvoldoende zicht op de cliënten uit het Kortdurend circuit waarvan de hulpverlening is gestopt of afgerond. In hoeverre zijn zij instaat om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving, op alle acht leefgebieden zoals die onderscheiden worden in het 8-fasenmodel.

Stichting Iks heeft ons de vraag gesteld om een vragenlijst te ontwikkelen. Voorwaarden voor deze vragenlijst zijn:
- de vragenlijst dient een keer toegepast te worden, zodat gekeken wordt of de lijst uitvoerbaar is.
- Verder dient het onderzoek herhaalbaar te zijn en voor de toekomst wordt er over gedacht om deze lijst ook breder toe te passen.

Om een beeld te geven van ons onderzoek en het verslag van dit onderzoek staat hieronder in het kort wat er in elk hoofdstuk wordt beschreven:

1. Probleemverkenning op micro- meso en macroniveau. Daarna de probleemstelling, hoofdvraag en deelvragen.
2. De verschillende gedragingen en problemen binnen deze doelgroep. Theoretische modellen om deze problemen en gedragingen in kaart te brengen en te onderbouwen.
3. Een beschrijving van de begeleiding in de maatschappelijke opvang. Daarnaast een beschrijving van (de werkwijze) van Stichting Iks.
4. Beschrijving onderzoeksmethodes.
5. Verantwoording van de vragenlijst
6. Conclusies en aanbevelingen

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
Datum2009-02-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk