De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Dit is een kleinschalig onderzoek naar een naar helder, samenhangend en goed onderbouwd vakleerplan (in dit onderzoek een framework genoemd en wat ook net iets anders is dan een vakleerplan) voor een curriculum voor het vak godsdienst in de onderbouw van een protestants christelijke middelbare school. Dit vakleerplan bestaat uit tien componenten, die gezamenlijk de vakinhoud, de leerdoelen en de werkwijze vormen voor het gebruik van het curriculum.

Deze tien componenten zijn:
1. Worldview (waar staan de docenten in hun wereldbeeld; wat we wordt geleerd)
2. Schoolidentiteit (relatie tussen het vak en het levensbeschouwelijk fundament)
3. Curriculum (hoe is het curriculum opgebouwd; vakinhoud/lesthema’s)
4. Godsdienstpedagogiek (welke pedagogische benadering en doelen)
5. Leerlingcompetenties (wat een leerling moet kunnen op welk onderdeel van het vak)
6. Godsdienstdidactiek (welke werkwijze er wordt gebruikt om leerlingen te laten leren)
7. Leermiddelen (welke middelen er ingezet worden om het leerproces te verbeteren)
8. Rol van de docent (hoe de docent functioneert in het leerproces)
9. Feedback (hoe men feedback op het curriculum kan ontvangen en verwerken)
10. Organisatie (overige praktische zaken betreffende de organisatie van het curriculum)

Dit is een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek geweest. Daarbij is er gebruik gemaakt van recente (populair) wetenschappelijke publicaties op het gebied van (christelijk) godsdienstig/levensbeschouwelijk onderwijs. Daarnaast heeft de onderzoeker een godsdienstsectie (van de CSG Het Streek, locatie Bovenbuurtwerg in Ede) begeleidt in het opstellen van een framework/vakleerplan door middel van een actieonderzoek. De onderzoeker was in dit traject tegelijkertijd een procesbegeleider, waarbij hij gebruik maakte van tools uit de veranderingsmanagment.
Ondanks dat de reikwijdte van de resultaten van een actieonderzoek redelijk beperkt waren, is de werkwijze uit dit praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek erg goed te generaliseren en over te dragen naar andere contexten.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Godsdienst/Levensbeschouwing
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk