De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Kracht van Overdracht : Een voorstel voor een werkwijze ter verbetering van de informatieoverdracht tussen Kinderhospice De Glind en RST Zorgverleners.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Kracht van Overdracht : Een voorstel voor een werkwijze ter verbetering van de informatieoverdracht tussen Kinderhospice De Glind en RST Zorgverleners.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit project is uitgevoerd in opdracht van Kinderhospice De Glind (KHDG) en thuiszorgorganisatie RST Zorgverleners (RST Z). De opdracht betrof het opstellen van een voorstel voor een werkwijze ter verbetering van de informatieoverdracht tussen de twee zorgaanbieders en eventuele overige betrokken zorgaanbieders. Dit heeft onder andere tot doel dat ouders minder belasting ondervinden in het verstrekken van informatie aan direct betrokken zorgverleners en dat de afstemming van zorg tussen beide organisaties systematischer, eenduidiger, transparanter en efficiënter gebeurt. Er is een literatuurstudie verricht naar ketenzorg, bestaande systemen voor informatieoverdracht, wettelijke regelingen omtrent informatieoverdracht, knelpunten die ouders ervaren in de informatieoverdracht en wat de minimale inhoud van informatieoverdracht binnen de kinderpalliatieve zorg moet zijn. Vervolgens is er praktijkonderzoek verricht, wat bestond uit het analyseren van overdrachtsformulieren van diverse zorgaanbieders, het opstellen van eisen van de opdrachtgevers, het verspreiden van enquêtes onder 33 ouders, die het afgelopen jaar een kind in zorg hebben gehad bij KHDG, en onder 23 verpleegkundigen van KHDG en RST Z. Uit al deze resultaten bleek dat op dit moment dat de overdracht grotendeels door de ouders wordt gedaan en dat er een grote behoefte is aan meer direct contact tussen zorgverleners. De resultaten uit het praktijkonderzoek zijn vergeleken met de literatuurstudie. Naar aanleiding hiervan is geconcludeerd dat het PatiëntVolgSysteem (PVS), een overdrachtssysteem op internet, het meest voldoet aan de resultaten uit het praktijkonderzoek. Het PVS is echter nog te hoog gegrepen voor de twee organisaties. Er wordt daarom aanbevolen te starten met een transmuraal overdrachtsdossier op een USB-stick.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2010-07-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk