De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

LICHT: Imago & Missionaire Kansen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

LICHT: Imago & Missionaire Kansen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderzoeksrapport ‘LICHT; imago & missionaire kansen’ is er onderzoek gedaan naar de vraag hoe de missionaire communicatie van LICHT geoptimaliseerd kan worden door het huidige beleid van LICHT te evalueren in het licht van het bestaande imago onder de inwoners van Lichtenvoorde.
LICHT is een missionair project, gestart vanuit classis Oost-Gelderland van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, om het evangelie te verspreiden in een witte-vlekkengebied als Lichtenvoorde.
De resultaten van het onderzoek zijn vertaald in een aantal aanbevelingen om de missionaire communicatie van LICHT concreet te optimaliseren, waarbij de volgende doelen voor het onderzoek zijn gehanteerd:
Het onderzoek geeft een beschrijving van relevante demografische informatie over Lichtenvoorde.
In het onderzoek wordt de noodzaak van evangelisatie (in een dorp als Lichtenvoorde) theologisch geduid.
Het onderzoek geeft een beschrijving van het huidige beleid van LICHT.
Het onderzoek geeft informatie over het beeld van het project LICHT onder de inwoners van Lichtenvoorde.
In het onderzoek worden (a.d.h.v. datgene wat met het bovenstaande is onderzocht) aanbevelingen gedaan om de missionaire communicatie naar de doelgroep verder te verbeteren.
De aanbevelingen richten zich in eerste instantie op beloftes die LICHT wil doen aan de verschillende partijen die samenhangen met de doelen die LICHT wil bereiken. In het onderzoek komt naar voren dat LICHT relatief onbekend is onder de inwoners van Lichtenvoorde. Daarvoor moet LICHT op zoek naar nieuwe wegen in het beleid om zichzelf, maar vooral het evangelie van Jezus Christus bekend te maken.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk