De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Smeerolie en stuurmanskunst

De rol van loyaliteit bij samenwerking tussen ouders en pleegouders bij pleegzorg in de familie

Rechten:

Smeerolie en stuurmanskunst

De rol van loyaliteit bij samenwerking tussen ouders en pleegouders bij pleegzorg in de familie

Rechten:

Samenvatting

Uit recent onderzoek is bekend dat samenwerking tussen ouders en pleegouders belangrijk is voor de stabiliteit van een pleegzorgplaatsing. Tevens is opvang binnen de familie een belangrijke beschermende factor tegen breakdown (Konijn et al., 2019). Dit onderzoek beoogt inzicht te krijgen in de rol die loyaliteit speelt bij samenwerking tussen ouders en pleegouders bij familieplaatsingen en hoe pleegzorgbegeleiding deze samenwerking kan ondersteunen. De centrale vraag is: ‘Welke rol speelt loyaliteit in de samenwerking tussen ouders en pleegouders bij familieplaatsingen en op welke manier kan deze kennis bijdragen de begeleiding van samenwerking bij familieplaatsingen te verbeteren?’ Uit interviews met ouders en pleegouders (N = 8) zijn de volgende zes werkzame factoren voor samenwerking geformuleerd: besef van de gezamenlijke geschiedenis, gedeeld opvoederschap, open communicatie, doorzettingsvermogen, familieverbondenheid en ondersteuning van de pleegzorgorganisatie. De loyaliteit tussen ouders en pleegouders ondersteunt bijna vanzelfsprekend de samenwerking maar vraagt wanneer er moeilijkheden zijn deskundige begeleiding. Uit de literatuur komt naar voren dat er sprake is van toegewijde en betrokken pleegouders bij familieplaatsing maar tevens dat er door de verandering in rollen en verantwoordelijkheden ook risico’s zijn. Ondersteuning van pleegzorgbegeleiding is noodzakelijk bij de samenwerking. Volgens deskundigen is het van belang de kennis bij betrokkenen te vergroten over de verschuivingen in de familie en de balans van geven en ontvangen. Het is daarnaast belangrijk ruimte te geven aan beide ouders om loyaliteitsproblemen te voorkomen. Mandaat voor de pleegzorgbegeleiding bij de start van de begeleiding en investeren in een vertrouwensrelatie is hierbij essentieel.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaster Contextuele Benadering in de Hulpverlening
AfdelingDomein Theologie, Welzijn en Zorg
Datum2020-08
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk