De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pijn in het verpleeghuis : Een onderzoek naar een geschikt pijnmeetinstrument voor bewoners met een communicatieve en/of cognitieve beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pijn in het verpleeghuis : Een onderzoek naar een geschikt pijnmeetinstrument voor bewoners met een communicatieve en/of cognitieve beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het verpleeghuis komt pijn veel voor. Uit onderzoek blijkt dat bewoners met cognitieve en/of communicatieve stoornissen minder pijnmedicatie krijgen voorgeschreven en bovendien dat bij hen pijn niet goed wordt herkend. Uit onderzoek blijkt ook dat er onder verzorgenden een gebrek is aan kennis omtrent pijn bij ouderen, pijnmedicatie en kennis van pijnmeetinstrumenten om de ernst van pijn in kaart te brengen.

In ons onderzoek met als titel ‘pijn in het verpleeghuis’ wordt ingegaan op het verschijnsel pijn.
Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een enquête uitgezet onder het verplegend personeel van de Accolade Zorggroep te Bosch en Duin.
Met de enquête hebben wij onderzoek gedaan naar het opleidingsniveau, kennis van pijn, kennis van pijnmedicatie, kennis van pijnmeetinstrumenten en meer.
In de literatuurstudie hebben wij vijf deelvragen behandeld waarin antwoord gegeven wordt op onderwerpen die betrekking hebben tot de doelgroep van ouderen met een cognitieve en/of communicatieve stoornis. Beschreven wordt wie onderdeel uitmaken van deze doelgroep, wat pijn voor hen betekent en waarom het zo belangrijk is juist bij deze groep mensen pijn te meten. Voor het meten van die pijn is een pijnmeetinstrument nodig. De geschiktheid van verschillende pijnmeetinstrumenten voor de doelgroep zijn door een literatuurstudie onderzocht
Uiteindelijk blijkt de REPOS het pijnmeetinstrument dat geschikt is voor het meten van pijn bij mensen met een cognitieve en/of communicatieve stoornis. Dit pijnmeetinstrument is te gebruiken door zowel verpleegkundig als verzorgend personeel, dit maakt het instrument zeer geschikt voor gebruik in de Accolade zorggroep.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Datum2011-07-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk