De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De druk van het leiderschap

Leiderschap in de interculturele kerkelijke setting van ICF te Rotterdam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De druk van het leiderschap

Leiderschap in de interculturele kerkelijke setting van ICF te Rotterdam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door te luisteren naar waar de drukpunten zich bevinden in de International Christian Fellowship (ICF) te Rotterdam, komt er relevante informatie naar voren die nodig is voor het geven van aanzetten om de druk niet te ver op te laten lopen binnen het leiderschap. Bij een te hoge druk ontstaan er spanningen en kunnen leiders mogelijk het vertrouwen in elkaar verliezen. De onderzochte drukpunten zijn in dit onderzoek samengevat als meetpunten om de huidige stand van zaken vast te stellen. Op basis daarvan zijn aanzetten gegeven vanuit de beantwoording van de hoofdvraag:
‘Hoe kunnen de leiders van ICF komen tot een gedeelde visie over een ‘intercultureel leiderschap’ in de context van ICF Rotterdam?’

Het antwoord hierop luidt als volgt: ‘De leiders volgen een inhoudelijk pad waarin de drukpunten verzacht worden door de gegeven aanzetten.’ Eén belangrijk resultaat vanuit het onderzoek is bijvoorbeeld dat leiders overeenstemmende keuzes maken bij Bijbelse normen voor een effectieve toepassing daarvan bij relevante dilemma’s die er spelen. Een aanzet bij het opstellen van bijbelse normen is om als leider meerdere communicatievormen (zoals symbolen/voorwerpen) te gebruiken om de motivatie achter een standpunt helderder uit te leggen om met elkaar tot overeenstemming te komen voor een regel of uitgangspunt in de ICF.

Om te komen tot aanzetten zijn er meerdere onderdelen doorlopen in dit onderzoek: 1. Het ontdekken van de drukpunten. 2. Het vaststellen hoe de drukpunten het leiderschap beïnvloeden. 3. Het verklaren van de drukpunten. 4. Het vaststellen van de huidige stand van druk (per drukpunt).

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk