De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Heilzaam nabij

Een handreiking voor het pastoraat binnen de thuishaven Charlois

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Heilzaam nabij

Een handreiking voor het pastoraat binnen de thuishaven Charlois

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een onderzoek in opdracht van de thuishaven Charlois te Rotterdam, onderdeel van Stichting Ontmoeting. In deze thuishaven worden kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt (veelal (voormalig) dak- en thuislozen) geholpen om deze verbinding weer te herstellen door middel van (woon)begeleiding. Binnen Stichting Ontmoeting is het verlenen van pastorale zorg aan cliënten onderdeel van het hulpaanbod. Aanleiding voor het onderzoek was de vraag van de thuishaven Charlois om nader te onderzoek hoe het pastoraat binnen de thuishaven vormgegeven zou kunnen worden.

Het onderzoek bestaat enerzijds uit een literatuurgedeelte met een theologische onderbouwing, waarin theologen als Martin Buber, Emmanuel Levinas, Jean Vanier, Andries Baart en Samuel Wells de revue passeren. Centraal staat de bezinning op de ontmoeting met de ander in het licht van de ontmoeting met God. Anderzijds zijn de behoeften van de hulpverleners en cliënten in het kader van pastoraat onderzocht door middel van een enquête en interviews. De uitkomsten van zowel het literatuur- als het praktijkonderzoek lopen uit in een tiental conclusies en aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingGodsdienst Pastoraal Werk
AfstudeerorganisatieThuishaven Charlois
Datum2019-01-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk