De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerkend leren in combinatie met talentontwikkeling

Een onderzoek naar de opbrengst van het inzetten van talenten bij samenwerkend leren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenwerkend leren in combinatie met talentontwikkeling

Een onderzoek naar de opbrengst van het inzetten van talenten bij samenwerkend leren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Basisschool De Klokbeker wil samenwerkend leren meer onderdeel laten worden van de huidige onderwijscultuur van de school. Dit onderzoek richt zich op de vraag of het effectief is om bij samenwerkend leren te werken met heterogene talentengroepjes, waardoor elke leerling vanuit zijn kwaliteit kan werken. Dit resulteert in de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre bevordert het inzetten van talenten in groep 3 het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden in deze groep?


De talenten van de leerlingen van de experimentele groep zijn door middel van individuele kindgesprekken en een vragenlijst voor de ouders in kaart gebracht. Het resultaat van de kindgesprekken werd bovendien door de groepsleerkracht gecontroleerd. In een interventieperiode hebben zowel de experimentele groep als de controlegroep werkvormen uitgevoerd waarbij samengewerkt werd. De experimentele groep deed dit in heterogene talentengroepjes, de controlegroep in groepjes die op basis van het inzicht van de leerkracht waren gevormd. Door middel van een voor- en nameting in beide groepen is gemeten welke manier van groeperen het meest effectief is.
Bij de voormeting bleek dat de experimentele groep een hoger niveau van samenwerken had dan de controlegroep. Hierdoor had de controlegroep een groter groeipotentieel. Dit is te zien bij de nameting: bij veel samenwerkingsvaardigheden heeft de controlegroep een grotere groei doorgemaakt dan de experimentele groep. Op enkele vaardigheden heeft de experimentele groep echter een grotere groei doorgemaakt dan de controlegroep, bijvoorbeeld bij het duidelijk verstaanbaar praten. Daarom kan geconcludeerd worden dat het werken met talentengroepjes het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden soms kan bevorderen en soms kan belemmeren.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk