De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Medezeggenschap in het Basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Medezeggenschap in het Basisonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie onderzoekt op welke wijze de medezeggenschapsraden hun bijdrage aan de basisschool kunnen verbeteren. Eerst komt de geschiedenis van de MR in het basisonderwijs. Daarna wat de wet (WMS) schrijft over de MR in het basisonderwijs. Vervolgens onderzochte reglementen en statuten van medezeggenschapsraden. Tot slot, de meest recente onderzoeken en artikelen over de MR in het basisonderwijs.
Vanuit het praktijkonderzoek ligt er grote nadruk op het vinden van verbeteringen voor de MR. Er wordt gewerkt aan de hand van een aantal landelijk onderzochte knelpunten. De ideeën die vanuit de praktijk worden aangedragen door ouders, personeel en een schoolleider staan centraal. In de eindconclusie worden deze ideeën ingedeeld in vier belangrijke categorieën die tot verbetering van de MR in het basisonderwijs leiden. Uit het onderzoek blijkt dat er vooral winst te behalen valt in de communicatie, de structuur, de kennis en houding van de medezeggenschapsraad. Met name het verbeteren van het contact met de achterban en het goed vastleggen van afspraken zijn adviezen om de bijdrage van de MR te verbeteren.

Deze scriptie bevat, behalve de concrete ideeën in de eindconclusie, veel informatie die relevant is om de bijdrage van de MR te kunnen verbeteren. Aan het einde van het lezen van deze scriptie is duidelijk hoe de MR in het basisonderwijs is vormgegeven, welke rol en rechten de MR heeft, wat de actuele situatie van de MR is en wat klassieke MR-knelpunten zijn.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingLeraar Basisonderwijs
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk