De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Voor wat, hoort wat’

Relationeel-ethische thema’s in de verhalen van studenten met faalangst

Rechten:

‘Voor wat, hoort wat’

Relationeel-ethische thema’s in de verhalen van studenten met faalangst

Rechten:

Samenvatting

Faalangst heeft negatieve effecten op het welbevinden en het studiesucces van studenten. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat faalangst een complexe combinatie van factoren is. Eerdere studies hebben zich gericht op de dimensies van feiten, psychologische en transactionele factoren. Er is geen wetenschappelijk onderzoek bekend naar de relatie tussen faalangst en relationele ethiek, de vierde dimensie van de contextuele benadering van Nagy.

Hoewel wetenschappelijke gegevens ontbreken, beschrijft Nieuwenbroek, contextueel coach, faalangst wel vanuit de dimensie van relationele ethiek. Hij baseert zich op zijn ervaring met het werken met jongeren met faalangst.

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: Welke relationeel-ethische thema's worden zichtbaar in de verhalen over het ontstaan van faalangst bij jongeren?

De onderzoeksmethode bestond uit het uitvoeren van literatuuronderzoek. Vervolgens werden acht studenten geïnterviewd. Verder zijn twaalf fragmenten geanalyseerd uit bijdragen van jongeren aan internetfora over hun faalangst.

Uit de data-analyse blijkt dat de geïnterviewde studenten een slechte zelfvalidatie hebben. Ze hebben negatieve gedachten over wie ze zijn of wat ze kunnen. Verder heeft een groot deel te maken gehad met ervaren onrecht. Inzichten uit de contextuele benadering suggereren dat de ervaring van onrecht een bron van destructief recht is. We kunnen veronderstellen dat dit destructieve recht zich vertaalt in destructief gedrag dat op henzelf is gericht.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingMaster Contextuele Benadering in de Hulpverlening
Datum2022-07-14
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk