De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Studie naar maatschappelijke participatiebarrières en -kansen van Marokkaanse mannen tussen de 40-60 jaar in Amsterdam Nieuw-West.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Studie naar maatschappelijke participatiebarrières en -kansen van Marokkaanse mannen tussen de 40-60 jaar in Amsterdam Nieuw-West.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Impuls, een welzijnsorganisaties in Amsterdam Nieuw-West, is onderzoek verricht naar de lage maatschappelijke participatie onder Marokkaanse mannen. Hierbij stond de volgende probleemstelling centraal: Welke factoren belemmeren, blokkeren of bevorderen maatschappelijke participatie van Marokkaanse mannen (40-60 jaar) in Amsterdam Nieuw-West? En welke beleidsmatige aanbevelingen kunnen gemaakt worden om met deze factoren om te gaan?

De doelstelling van het onderzoek is om onderzoek doen naar de factoren, die de maatschappelijke participatie van Marokkaanse mannen (40-60) jaar in Amsterdam Nieuw-West kunnen belemmeren, blokkeren of bevorderen. In het verlengde daarvan worden aanbevelingen gedaan voor de omgang met deze factoren.

De kern van het onderzoeksrapport bestaat uit 3 hoofdstukken. In hoofdstuk een wordt het onderzoeksplan beschreven (aanleiding, probleemstellig, doelstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksverantwoording).

In aansluiting op de probleemstelling wijst het onderzoek uit dat er sprake is van zes "barrières" (oorzaken van het beleidsprobleem). Dit zijn: referentiekader, opleidingsniveau, lichamelijke problemen, psychische problemen, negatieve (eenzijdige) beeldvorming en sociale druk. In hoofdstuk twee wordt tevens aangegeven wat de oorzaken en gevolgen van de barrières zijn. Dit wordt nader uitgelegd aan de hand van een beschreven analyse en een Causaal Veld Model (CVM). Door de complexiteit hiervan wordt dit niet beschreven in deze samenvatting.

In hoofdstuk drie wordt verder ingegaan op het CVM model. Deze causale ketens beginnen bij de oorzaken van het beleidsprobleem. De gevolgen van deze oorzaken hebben uiteindelijk een negatieve doorwerking op de maatschappelijke participatie.
Om de maatschappelijke participatie te bevorderen zal er in de ketens ingegrepen moeten worden. Een analyse van de mogelijkheden voor de ingreep hierin, heeft tot een Finaal Veldmodel (FVM) geleid. De aanbevelingen die hierin gedaan worden zien er als volgt uit:
- communicatie richting doelgroep en dominante cultuur over cultuurverschillen,
- training en opleiding,
- herken- en doorverwijsfunctie hanteren,
- zelforganisaties benutten bij projecten,
- doelgroep benutten bij projecten,
- trots en status bieden bij projecten en participatie,
- rolmodellen inzetten bij projecten,
- projectcontract opstellen,
- individuele begeleiding,
- communiceren over negatieve beeldvorming.

Daarnaast geeft het FVM aan wat de gevolgen zijn van de inzet van deze aanbevelingen op het beleidsprobleem.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersImpuls
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk