De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Krachten bundelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Krachten bundelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de maatschappelijke opvang was er landelijk grote behoefte aan professionalisering en kwaliteitsverbetering van het methodisch handelen in relatie tot het werken met kwetsbare mensen. Daarom is de methodiek Krachtgericht Werken (KW) ontwikkeld, waarbij de focus op de krachten ligt en niet op de problemen van de cliënt. De methodiek wordt landelijk geïmplementeerd binnen de vrouwenopvang. De Stichting Maatschappelijke Opvang 's-Hertogenbosch e.o. (SMO) heeft echter besloten om deze methodiek binnen de gehele organisatie te implementeren. De eerste belangrijke stap in dit implementatieproces is het aanbieden van de cursus KW aan alle hulpverleners van de SMO.

Hierop aansluitend staat in dit onderzoek de volgende probleemstelling centraal: "In hoeverre zorgt de cursus KW voor een omschakeling bij de medewerkers van de SMO, zodat zij daadwerkelijk met de methodiek kunnen werken?". De doelstelling van dit onderzoek is om in beeld te brengen of de cursus KW voldoende handvatten biedt voor de hulpverleners van de SMO om de omschakeling naar deze methodiek te kunnen maken.

Het literatuuronderzoek heeft laten zien dat het KW uitgaat van de krachten van de cliënt en zijn omgeving, die hij zelf in kan zetten om te leren omgaan met zijn huidige situatie en deze mogelijk te verbeteren. De taak van de hulpverlener hierin is meer begeleidend dan helpend. De cliënt heeft zelf de regie. Dit zijn onderdelen van de 6 basisprincipes die de rode draad van het KW vormen.

De analyses hebben uitgewezen dat alle geïnterviewden erg enthousiast zijn over de nieuwe methodiek. Ook de 4-daagse cursus wordt door de hulpverleners als positief ervaren. Kanttekening is dat de cursus te weinig ingaat op gespreksvoering en dat niet duidelijk is hoe het KW in te passen is in het groepswerk. De cursus wordt gezien als een basis cursus, die in principe voldoende handvatten om krachtgericht aan het werk te kunnen gaan. De hulpverleners hebben aangegeven dat in de toekomst een herhalingscursus of bijscholing nodig is om krachtgericht te kunnen blijven werken. Daarnaast hebben de hulpverleners behoefte aan een aantal andere zaken, zodat ze krachtgericht kunnen blijven werken. Hierbij kan worden gedacht aan: jaarlijkse bijscholing; aandacht voor de valkuilen en blinde vlekken van de hulpverlener; een duidelijke structuur van de teamkrachtbespreking (TKB), aansturing vanuit leidinggevenden; levendig houden van de methodiek; omzetten en bespreekbaar maken van bepaalde regels; duidelijke kaders waarbinnen gewerkt moet worden en een aanspreekpunt voor vragen en onduidelijkheden omtrent het KW.

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek en de analyses zijn verschillende discussies ontstaan: is er in de cursus inderdaad te weinig aandacht besteed aan gespreksvoering; wat voor vorm moet de bijscholing krijgen; zijn de TKB nu wel of geen intervisie; wat zijn de rollen van de leidinggevenden; moeten de stappen van de TKB strikt gevolgd worden of niet; moet er een terugkoppeling komen van trajectbegeleiders naar groepswerkers aangaande hetgeen besproken is in de TKB? Daarnaast is gediscussieerd over de vraag of er aandacht moet zijn voor de valkuilen en blinde vlekken van de hulpverlener door middel van coaching of supervisie; of en hoe de leidinggevenden heldere kaders moeten formuleren waarbinnen de hulpverleners van de SMO moeten werken; of er teveel tijd zit tussen de afronding van de scholing en het volledige uitvoeren van het KW; wat er gedaan moet worden met het puntensysteem van JOeB en of er voor de groepswerkers een vorm van werkoverleg terug moet komen.

De eindconclusie van het onderzoek is dat de cursus voldoende handvatten biedt voor de hulpverleners van de SMO om de omschakeling naar het KW te kunnen maken. Geïnterviewden zeggen in gesprekken met cliënten nu meer uit te gaan van de krachten van de cliënt en merken dat gesprekken daardoor prettiger verlopen. Hierdoor krijgen ze ook een ander contact met de cliënt. Ondanks dat de cursus voldoende handvatten biedt om een omschakeling naar het KW te kunnen maken, missen de hulpverleners handvatten om krachtgericht te kunnen blijven werken. Daarom zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: Biedt eens in de 6 maanden een vorm van bijscholing aan, waarbij de tijd tussen elke scholing gebruikt wordt om behoeftes van hulpverleners te signaleren; Biedt een combinatie van coaching en supervisie aan; Ontwikkel heldere kaders waarin beschreven staat hoe de taakverdeling van de verschillende functies binnen het KW verdeeld is en wat daarbij de grenzen van het KW zijn; Zorg dat het KW levendig wordt gehouden; Leidinggevenden moeten de hulpverleners krachtgericht aansturen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerStichting Maatschappelijke Opvang 's-Hertogenbosch
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk