De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meer schattend rekenen, beter hoofdrekenen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meer schattend rekenen, beter hoofdrekenen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het rekenonderwijs krijgt al jaren veel kritiek te verduren. Kritiek op het 'ouderwets rekenen', ook wel precies rekenen genoemd, is veranderd in kritiek op realistisch rekenen waarbij de nadruk ligt
op inzicht en niet op het inoefenen van rekenprocedures en rekenregels. Schattend rekenen is een onderdeel van het realistisch rekenen. Schattend rekenen vergroot de maatschappelijke
redzaamheid, draagt bij tot gecijferdheid en speelt een ondersteunende rol bij precies rekenen (van den Heuvel-Panhuizen, 2001). Volgens W.G. Cathcart, Y.M. Vance, J.H., & N.S Bezuk (2000)
vergroot schattend rekenen het flexibel denken en probleem oplossend denken. Uit literatuuronderzoek blijkt dat er veel verschillende schatstrategieën bestaan en dat er grote verschillen zijn in het gebruik hiervan.
Het empirische deel van dit onderzoek richtte zich op 10 basisschoolleerlingen uit groep 7 van basisschool 'de Jacinta' in Breda. Er is een verdeling gemaakt tussen sterke en zwakke rekenaars.
Op deze school vallen de resultaten van hoofdrekenen erg tegen. 'De Jacinta' hanteert de rekenmethode 'Rekenrijk' en heeft als extra methode 'hoofdrekenen' van Ajodakt ingezet.
Centraal in dit onderzoek staat de vraag: Hebben het beheersen van de juiste schatstrategieën en deze toepassen in realistische situaties invloed op het (hoofd)rekenen van de leerlingen?
Gedurende 15 weken hebben 10 leerlingen uit groep 7 deelgenomen aan activiteiten rondom schattend rekenen. Uit een analyse van de resultaten uit de voor- en nameting blijkt dat de
experimentele groep een grotere vooruitgang heeft geboekt op de gebieden hoofdrekenen en berekenen ten opzichte van de controlegroep. Vermoedelijk is dit een gevolg van de experimentele
activiteiten. Echter, op het gebied schattend rekenen is de vooruitgang van beide groepen vergelijkbaar. Om een concreet antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is nader en grootschaliger onderzoek noodzakelijk.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersKBS de Jacinta
Datum2012-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk