De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Generieke milieuaspectenanalyse

Eindverslag afstudeeronderzoek Van Gansewinkel Corporate SHEQ

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Generieke milieuaspectenanalyse

Eindverslag afstudeeronderzoek Van Gansewinkel Corporate SHEQ

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de Van Gansewinkel Groep wordt een ISO 14001 certificering voor milieumanagementsystemen gehandhaafd om milieurisico's te beheersen. In het kader van deze certificering dienen milieuaspecten (lees milieurisico's) te worden geïnventariseerd en beoordeeld.

Binnen de Van Gansewinkel Groep worden milieuaspectenanalyses (verder MAA's) gehanteerd om aan dit voorschrift te voldoen. Tot op heden werd te vormgeving van deze MAA's overgelaten aan de regio's en dochterondernemingen. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de beoordeling van milieuaspecten lokaal zeer verschillend wordt aangepakt. De ene regio schat bijvoorbeeld risico's anders in dan de ander of gebruikt zelfs een geheel andere beoordelingsmethode. Sommige regio's inventariseren daarnaast geen mogelijk te nemen maatregelen ter beperking van milieuaspecten. Hierdoor wordt het maken van een eenduidig overzicht van milieurisico's over meerdere regio's bemoeilijkt.

Het doel van het onderzoek onderliggend aan dit verslag is om één standaard MAA op te stellen. Deze MAA moet generiek (lees toepasbaar binnen de hele organisatie) dienen als bron voor het beoordelen van milieuaspecten op en regionaal niveau. De MAA moet vanwege het internationale karakte van de Van Gansewinkel Groep ook buiten landsgrenzen (na vertaling) toepasbaar te zijn.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersVan Gansewinkel Groep; Eindhoven
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk