De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motivatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De motivatie van leerlingen neemt gedurende de basisschoolperiode af, terwijl juist deze motivatie een van de belangrijkste voorspellers van de prestaties van leerlingen is.
Kijkend naar de literatuur wordt deze motivatie beïnvloed door verschillende factoren, namelijk autonomie, differentiatie, intrinsieke versus extrinsieke motivatie, lesstructuur en sociale motivatie. Deze factoren beïnvloeden elkaar en kunnen dus niet los van elkaar worden gezien. Het is echter onmogelijk al deze factoren in één onderzoek te verwerken en daarom is gekozen voor drie factoren die in de praktijk toegepast kunnen worden, namelijk keuzemogelijkheden, afwisselende, kortere activiteiten en sociale verbondenheid.
In dit onderzoek is nagegaan of de motivatie van leerlingen vergroot wordt als ze in staat gesteld worden de lessen in de ochtend op eigen initiatief meerdere malen kort te onderbreken met time-outs en muziek tijdens de leswisselingen. Binnen de onderbrekingen ervaren de leerlingen keuzevrijheid en sociale verbondenheid. Door middel van een klassiek experimenteel ontwerp is de onderzoeksvraag getoetst in de praktijk. Er is gewerkt met een experimentele groep (N=16) en een controlegroep (N=18). De motivatie van de leerlingen is in beide groepen met behulp van een enquête op twee momenten gemeten, namelijk voor de start van het onderzoek en aan het einde hiervan. Deze periode duurde vijf weken. Ook is naar de ervaringen van de leerlingen gevraagd.
Op de voormeting is nauwelijks verschil in motivatie aangetoond, dit in tegenstelling tot de gemiddelden op de nameting waar een duidelijk verschil is waargenomen. De motivatie is toegenomen in de experimentele groep en afgenomen in de controlegroep. Uit de data blijkt dus dat het kort onderbreken van de lessen in de ochtend de motivatie van leerlingen ten goede komt. Leerlingen reageren positief op de time-outs en muziek tijdens de leswisselingen en ervaren keuzevrijheid en sociale verbondenheid. Niettemin kan met dit onderzoek niet aangetoond worden welke van de drie factoren afzonderlijk werkzaam is.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerSt. Antoniusschool Klein-Zundert
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk