De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Plannen, uitvoeren en controleren

Een onderzoekrapportage naar de effecten van metacognitieve vardigheden op spelling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Plannen, uitvoeren en controleren

Een onderzoekrapportage naar de effecten van metacognitieve vardigheden op spelling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Katholieke basisschool Kievitsloop te Breda gaf aan ontevreden te zijn over de spellingresultaten van de leerlingen en met name in eigen schrijfwerk van de leerlingen. Uit de trendanalyses van Cito kwam naar voren dat de scores van de leerlingen vanaf groep 7 omlaag gaan. Op basis van deze constatering is een onderzoeksopzet ontwikkeld om de oorzaken achter dit probleem op te achterhalen.

Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat er transfer moet plaatsvinden om hetgeen dat in de spellinglessen wordt aangeleerd in praktijk te brengen. Hierbij zijn factoren als metacognitie en spellingbewustzijn van groot belang. Het vergroten van de metacognitieve vaardigheden: plannen, uitvoeren en controleren vormde de innovatie tijdens dit onderzoek. Tijdens dit onderzoek werd de volgende hypothese gecontroleerd: ‘De leerlingen zijn door het vergroten van de metacognitieve vaardigheden: plannen, uitvoeren en controleren in staat hun werk te controleren op spelfouten. Door het vergroten van deze vaardigheden zal het spellingbewustzijn van de leerlingen worden verhoogd, waardoor de spellingresultaten verbeteren.’

Twee groepen 7 (N=41) van Katholieke basisschool Kievitsloop zijn als experimentele conditie gebruikt. Tijdens de voor- en nameting is de spellingvaardigheid in een woorddictee, in eigen schrijfwerk en is het spellingbewustzijn gemeten. De voormeting vond plaats in week 13 waarna het experiment begon. Tijdens het experiment kregen de leerlingen naast de vier reguliere spellinglessen iedere week een spellingles met betrekking tot metacognitie of een les die hen hier op voorbereidde. In week 17 vond de nameting plaats. Aan de hand hiervan kon de procentuele vooruitgang van de proefpersonen bekeken worden.

Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat de leerlingen vooruitgang hebben geboekt op het gebied van spellingbewustzijn en spellingvaardigheid in eigen schrijfwerk, hierdoor kan de hypothese deels worden aangenomen. Het is echter niet bewezen dat de leerlingen ook daadwerkelijk beter zijn gaan spellen, omdat het verhoogde spellingbewustzijn ervoor kan zorgen dat de leerlingen hun spellingmoeilijkheden vermijden. De groep zwakke spellers vertoont de grootste procentuele groei op zowel qua spellingbewustzijn en spellingvaardigheid in eigen schrijfwerk.

Aan de hand van gestelde conclusies wordt Katholieke basisschool Kievitsloop aangeraden om naast de reguliere spellinglessen een lesmoment te hebben waarin de leerlingen leren hun spellingvaardigheid in de praktijk te brengen.
Door middel van vervolgonderzoek kan de betrouwbaarheid van de gevonden conclusies worden vergroot. Dit vervolgonderzoek kan zich onder andere richten op de oorzaken van het fluctueren van spelfouten, het homofonen probleem of het effect van een algoritme op het spellingniveau.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersKatholieke Basisschool Kievitsloop, Breda
Datum2015-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk