De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De beschrijving en verbetering van de Administratieve Organsatie / Interne Beheersing van H.S.B. HAAFTEN

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De beschrijving en verbetering van de Administratieve Organsatie / Interne Beheersing van H.S.B. HAAFTEN

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeerstage heeft plaatsgevonden bij HSB Haaften. HSB is een importeur met groothandelsfunctie voor de Benelux op het gebied van food, non-food en keukenapparatuur. Er wordt met name gehandeld in ijsgrondstoffen, disposables, vetten en sauzen.

De aanleiding van het onderzoek komt voort uit de groei die HSB Haaften de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Hierdoor is het voor de directie niet meer inzichtelijk hoe alle processen verlopen en wie welke werkzaamheden verricht. Daarnaast wordt HSB vanaf volgend jaar voor het eerst controleplichtig, waardoor HSB een goedkeurende controleverklaring nodig heeft van de accountant. Bij aanvang van onze afstudeeropdracht was er echter geen AO-handboek opgesteld, men was alleen in het bezit van enkele verouderde procesbeschrijvingen. Daardoor luidt de probleemstelling als volgt:

Hoe ziet de huidige administratieve organisatie eruit en wat zijn de mogelijke risico's en verbeterpunten na bestudering van de huidige interne beheersingsmaatregelen?

Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden is de stelling verdeeld over enkele deelvragen. Door interviews te houden met nagenoeg alle personeelsleden en door de theorie te bestuderen, is eerst de IST-situatie in kaart gebracht in de vorm van een AO-handboek voor de administratieve organisatie. Vervolgens is er per primair proces gekeken naar welke risico's er gelopen worden en welke interne beheersingsmaatregelen deze risico's afdekken. Op basis hiervan zijn de belangrijkste risico's ingedeeld in een riskmap waarin gezien kan worden wat de kans en de impact van dat risico is. Vervolgens zijn er, aan de hand van literatuur, aanbevelingen gedaan voor de risico's die niet voldoende zijn afgedekt.

De belangrijkste conclusies en aanbevelingen luiden als volgt:
Er is tijdens het onderzoek gebleken dat binnen de processen geregeld sprake is van functievermenging. Zo zijn er op dit moment nog niet voldoende autorisaties ingevoerd waardoor enkele medewerkers bij alle gegevens kunnen. Nu is functievermenging in een klein bedrijf niet altijd uit te sluiten, maar met behulp van de automatisering en door bepaalde bevoegdheden anders te verdelen, kan deze functievermenging wel gereduceerd worden. Daarnaast wordt de automatisering van HSB nog niet optimaal benut. HSB is blijven hangen in de werkwijze van de oude automatisering, waar het alleen mogelijk was om de verkooporders in te voeren die de volgende dag geleverd dienen te worden. Met het nieuwe ERP-systeem is het echter wel mogelijk om de verkooporders direct in te voeren, waardoor de totale orderportefeuille in beeld is. Wanneer HSB dit invoert, kan dit met name voor de afdeling inkoop kostenbesparend werken.

Verder wordt er op het moment bij HSB nog niet gewerkt met een begroting. HSB zou er verstandig aan doen om hier voortaan mee te gaan werken, aangezien een begroting de directie kan ondersteunen bij het in control houden van de onderneming. De begroting kan gemakkelijk, aan de hand van historische gegevens en doelstellingen, worden vastgesteld.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnerHSB Haaften
Datum2013-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk