De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar ervaren baat van Tender Arbeid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar ervaren baat van Tender Arbeid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt het rapport van het onderzoek naar de ervaren baat van ex cliënten bij de module Tender Arbeid die een traject hebben gevolgd in de periode 2002 tot aug. 2010.
Het onderzoek is tot stand gekomen in samenspraak met Tender Jeugdzorg, Bernice Baans en Pinar Günes. Door Tender Jeugdzorg is nog niet eerder onderzoek gedaan naar hoe ex cliënten de module Tender Arbeid hebben ervaren. De opdrachtgever wil daarom graag weten hoe ex cliënten de module Tender Arbeid hebben ervaren en in hoeverre zij hier uit baat hebben ervaren. Dit rapport heeft als doel, Tender Jeugdzorg de resultaten en aanbevelingen aan te leveren waardoor de organisatie de module Tender Arbeid kan verbeteren en/of verder ontwikkelen.

De module Tender Arbeid is een module binnen de organisatie Tender Jeugdzorg. Dit is een organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp in West-Brabant voor kinderen, jongeren en gezinnen bij wie het opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat.
De module Tender Arbeid wil jongeren begeleiden naar arbeid en of scholing, op een dusdanige manier dat zij zelfstandig kunnen functioneren op school of binnen het arbeidsproces. De begeleiding van de jongeren is gericht op het vergroten van de competenties van de jongeren en het aanleren van nieuwe vaardigheden.
De probleemstelling in dit onderzoek luidt: "hoe hebben ex cliënten van Tender Arbeid die een traject gevolgd hebben, in de periode tussen 2002 tot aug. 2010, de module Tender Arbeid ervaren en in hoeverre hebben zij hierbij baat ervaren?"
Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek, waarbij gebruik gemaakt is van interviewen als onderzoeksmethode. Ten behoeve van dit onderzoek zijn 20 ex cliënten geïnterviewd die een traject hebben gevolgd in de periode 2002 tot aug. 2010.
In het theoretisch kader worden de begrippen uit dit onderzoek geoperationaliseerd. Dit zijn begrippen met betrekking tot de generatie van nu, kansen op de arbeidsmarkt, overheidsbeleid, de leerplichtwet, risicofactoren om voortijdig schoolverlater te worden, een startkwalificatie en het ontwikkelen van competenties.
Conclusie in dit rapport: Doordat ex cliënten competenties aan hebben geleerd, een startkwalificatie hebben behaald of nog in opleiding zijn om dit te behalen, zijn de ontwikkelingskansen en is de kans op deelname aan de arbeidsmarkt vergroot. Hierdoor kan worden opgemaakt dat ex cliënten van Tender Arbeid die een traject hebben gevolgd, in de periode van 2002 tot augustus 2010, baat bij de module Tender Arbeid hebben ervaren. Daarnaast zijn er nog verbeteringen mogelijk.
Aanbevelingen gedaan aan de hand van de resultaten in dit rapport:
1. Onderzoek, welke factoren ervoor zorgen dat jongeren beperkt stage lopen.
2. Geef jongeren de ruimte om onderdelen uit de module Tender Arbeid, gedeeltelijk zelf vorm te geven. Echter wel binnen de kaders van Tender Arbeid.
3. Maak ruimte voor meer op-maat-werken met individuele cliënten, gelet op diens wensen, behoeften en het niveau.
4. Toets of de inhoud van de modules uit de modulemap voldoende aansluiten bij de opgestelde doelen per module uit de modulemap.
5. Bekijk hoe Tender Arbeid verbreed kan worden naar andere regio's, samenwerkingspartners en/of organisaties.
6. Organiseer een methodiekmiddag voor trajectbegeleiders, behandelcoördinatoren en andere belanghebbenden van Tender Arbeid, om de resultaten uit dit onderzoek te bespreken en gezamenlijk te kijken hoe de module Tender Arbeid verder ontwikkeld kan worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
AfstudeerorganisatieTender Jeugdzorg
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk