De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van aanbod naar burger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van aanbod naar burger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De managementsamenvatting

Het hoofddoel van dit onderzoeks- en innovatie rapport is antwoord geven op de hoofdvraag: Hoe kan het Sociaal Team Wielwijk (STW) wijkbewoners uit de wijk Wielwijk optimaal ondersteunen in het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van hun eigen kracht en zelfredzaamheid?

Door middel van persoonlijke interviews, enquêtes en literatuurstudie ben ik aan alle noodzakelijke informatie gekomen om dit onderzoek uit te voeren.

Het is noodzakelijk dat er onderzoek wordt gedaan naar kennis, competenties en attitudes die daarbij nodig zijn. Samenwerking tussen formele en informele zorg en tussen individuele en collectieve vormen van ondersteuning wordt steeds belangrijker. Coördinerend, planmatig en integraal werken kan alleen lukken wanneer er echt wordt samengewerkt met verschillende disciplines en sectoren.
Efficiënt en effectief sociaal werk vraagt in een participatiesamenleving van de professional, meer dan in een verzorging staat, open te staan voor het leefwereldperspectief van kwetsbare burgers en ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid van de cliënt als uitgangspunt te nemen. Dit vraagt om innovatieve onderzoeksmethoden aangaande vraaggerichte en cliëntgerichte zorg.
Het is belangrijk dat er vanuit verschillende perspectieven onderzoek gedaan wordt naar de vraag, op welke manier het sociaal domein zowel op maatschappelijk- als op wijkniveau kan worden ingericht, zodat het aansluit op de vraag en behoeften van de burger. De participatiesamenleving gaat over de eigen kracht en zelfredzaamheid van de burger. Het is belangrijk dat het STW hier volledig op gericht is.Naast de beantwoording van de hoofdvraag zijn ook meerdere deelvragen behandeld en uitgewerkt en tijdens het onderzoek concludeerde ik dat de rol/positie van elk sociaal wijkteam anders kan zijn en dat dit door de gemeente en het sociaal wijkteam zelf is in te vullen. Dit omdat elke wijk anders is en sociale wijkteams zijn opgezet om zorg op maat, dichtbij de burger aan te bieden. Echter wees het onderzoek mij er wel op dat alle sociale wijkteams drie aandrijfveren hebben:

1. Eigenkracht;
2. beroepskracht;
3. burgerkracht.

De drie aandrijfveren heb ik proberen te koppelen aan de mogelijkheden die de respondenten zagen om de ondersteuning, het advies en de hulp van het STW zo optimaal mogelijk te kunnen verbeteren. Uiteindelijk heb ik drie handleidingen geschreven die het team, naar mijn mening, in haar werkwijze kan gebruiken om de drie aandrijfveren nog effectiever en efficiënter naar voren te laten komen. Tevens zijn er in deze handleidingen aanbevelingen gedaan, om een aantal van de punten die de respondenten constateerden, toe te kunnen passen binnen het team.
Deze handleidingen heb ik geschreven, zodat het STW in de toekomst de wijkbewoners niet alleen optimaal kan ondersteunen in het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van hun eigenkracht en zelfredzaamheid, maar ook in burgerkracht. Om de communicatie extern te verbeteren, maar ook nog extra aandacht te besteden aan de interne communicatie, heb ik de handleiding ‘Laat horen wie je bent: Een handleiding voor het schrijven van een strategisch communicatieplan’ geschreven.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingCulturele en Maatschappelijke Vorming-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersGemeente Dordrecht
Datum2016-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk