De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesplan ICT Multiconsult bv : een adviesplan voor een nieuw ICT-systeem en een nieuwe ICT-organisatie voor Multiconsult bv.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Adviesplan ICT Multiconsult bv : een adviesplan voor een nieuw ICT-systeem en een nieuwe ICT-organisatie voor Multiconsult bv.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Multiconsult bv is het advies- en ingenieursbureau voor de sector Infra van Koninklijke BAM Groep NV (Bataafsche Aanneming Maatschappij) en verleent diensten aan de zusterbedrijven Bam Civiel, Bam Wegen, Bam Rail en Bam Infratechniek. De diensten omvatten: management consultancy, advisering, ontwerp en engineering, project-, contract-, exploitatie- en risico management.

Ik heb bij Multiconsult bv een tevredenheidsonderzoek ICT onder alle medewerkers gehouden, zodat vanuit die optiek, alsmede observaties en aanwijzingen vanuit de directie, een probleemstelling naar voren is gekomen.

In het kort komt het erop neer dat het systeem en de organisatie niet met de tijd is meegegaan, maar vooral dat bij de introductie van het systeem een verkeerde keuze is gemaakt. Er is gekozen voor Server Based Computing in een omgeving waar CAD-applicaties en veel laptops gebruikt worden. Net díe redenen om geen gebruik van Server Based Computing te maken.

Vanuit het tevredenheidonderzoek en de observaties ben ik tot de volgende subonderdelen gekomen:
er dient onderzocht te worden wat het huidige informatiesysteem is;
er dient onderzocht te worden wat voor opties er zijn voor eventuele nieuwe systemen;
er dient een onderzoek gedaan te worden naar de ICT-bedrijfsstructuur en mogelijke verbeteringen van de bovenstaande drie dient een verslag gemaakt te worden.

Hieronder volgt een aantal conclusies, gebaseerd op de hoofdstukken en onderdelen van het advies.

Wat betreft de huidige situatie kun je vaststellen dat zowel het systeem, als de organisatie niet passen bij de manier waarop gewerkt wordt. Er wordt hinder ondervonden door de traagheid van het systeem en de bereikbaarheid. De oplossingssnelheid van de organisatie wordt als onvoldoende beschouwd.

De gewenste situatie is opgehangen aan de functionele eisen zoals ik deze voorstel aan de directie. Deze zijn weergegeven in bijlage 8.3 en 8.4. Men wil een systeem dat snel, betrouwbaar en flexibel is, van de ICT-organisatie wordt verwacht dat deze bereikbaar, hulpvaardig en snel goede oplossingen implementeert.

De discrepanties geven de verschillen tussen de huidige situatie en de gewenste situatie weer, waarbij naar voren komt dat een aantal zaken niet goed geregeld is. Met name het ontbreken van snelheid van zowel het systeem als de ICT-organisatie wordt duidelijk.

Als advies geef ik aan dat er een verandering moet plaatsvinden in de werkwijze van de ICT afdeling en dat er een nieuw ICT systeem opgezet moet worden.

Wanneer het advies is goedgekeurd, hoop ik dat we een situatie kunnen creëren waarbij de medewerker optimaal gebruik kan maken van het ICT-systeem. Wat ik verder hoop te bereiken met het advies, is een herstructurering van de ICT-organisatie, zodat werkzaamheden niet ad-hoc gedaan worden, maar dat er gestructureerd gewerkt kan worden. Dit geeft een hoop rust op de ICT-afdeling.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIM Academie voor ICT en Media
AfstudeerorganisatieMulticonsult bv
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk