De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De administratieve organisatie van Repon in kaart gebracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De administratieve organisatie van Repon in kaart gebracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Hoofdstuk 2: Samenvatting

Repon is opgericht in 1987 en is snel uitgegroeid tot een volwaardige aannemer in dak-en gevelconstructies. De activiteiten van Repon zijn ondergebracht in twee besloten vennootschappen, namelijk Repon Midden-Nederland B.V. en Repon Gevelsystemen B.V.. Repon is gespecialiseerd in bitumineuze en kunststof dakbedekkingsystemen. Er zijn zesentwintig medewerkers werkzaam bij Repon, gelijkmatig verdeeld over de twee B.V.'s, daarnaast wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van zelfstandigen zonder personeel.
De aanleiding voor het in kaart brengen van de administratieve organisatie komt voort uit het feit dat in het verleden een gestaagde groei van de onderneming heeft plaatsgevonden, hierdoor is er een wildgroei aan taken en bevoegdheden ontstaan bij de diverse functionarissen. Mogelijk hebben de verschillende functionarissen bevoegdheden gekregen die niet tot hun takenpakket behoren, kortom de administratief organisatorische juistheid in de verdeling van de taken is verdwenen.
Repon is een organisatie met stukproductie. Ter voorbereiding op het in kaart brengen van de administratieve organisatie moet daarvoor de benodigde literatuur worden bestudeerd. Vanuit de theorie wordt een organisatie met stukproductie beschreven zoals deze zou moeten zijn, deze beschrijving wordt gebruikt als referentiekader.
De huidige administratie organisatie binnen Repon wordt in kaart gebracht middels interviews met de diverse functionarissen op hun specifieke vakgebied. Door de huidige administratieve organisatie binnen Repon te confronteren met de beschrijving vanuit de theorie kunnen leemtes geconstateerd worden. Hierdoor kunnen verbeterpunten worden geformuleerd, rekening houdende met de omstandigheden van Repon.
Repon is een industrieel bedrijf met stukproductie. Industriële bedrijven worden gekenmerkt doordat er een technisch omzettingsproces plaatsvindt, beter bekend als het productieproces. Om het productieproces mogelijk te maken zijn er passieve productiemiddelen nodig zoals grond- en hulpstoffen. Daarnaast moet een bedrijf beschikken over actieve productiemiddelen zoals mensen, machines en installaties. Een industrieel bedrijf met stukproductie wordt gekenmerkt doordat het producten vervaardigt die geheel afgestemd zijn op de wensen van de opdrachtgever. Hieraan zijn een aantal consequenties voor de organisatie aan verbonden. Ten eerste kan de voorcalculatie niet als normatief worden aangemerkt doordat de herhalingsfrequentie minimaal is. Wel kunnen eventuele deelbewerkingen vaker voorkomen, hiervoor zijn dan wel standaarden beschikbaar. Er dient altijd een offerte uitgebracht te worden met de prijs en levertijd, de opdracht van de klant moet dus vertaald worden in een order. Er kan worden overeengekomen dat er wordt gewerkt tegen een vast bedrag, dan is er sprake van aangenomen werk. Daarnaast kunnen de werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht, ofwel op basis van regiewerk. Er wordt dan gefactureerd op basis van nacalculatie.Voor het uitvoeren van een project dienen de materialen en grondstoffen besteld te worden omdat deze zelden op voorraad liggen. Een belangrijk onderdeel bij bedrijven met stukproductie betreft de verschillenanalyse. Dit vindt per order plaats.
De beschrijving van de administratieve organisatie van een dakdekkerbedrijf zoals deze in de theorie uit dient te zien wordt later als referentiekader gebruikt bij het beoordelen van de administratieve organisatie van Repon en de formulering van adviezen. Vanuit de theorie wordt er aandacht besteed aan de volgende processen: het verkoopproces, voorcalculatie, inkoopproces, productieproces en facturering & ontvangst. In de theorie wordt er ingegaan op de inrichting van de administratieve organisatie van de verschillende processen.
Nadat de beschrijving van de administratieve organisatie van een dakdekkersbedrijf vanuit de theorie gedaan is volgt de beschrijving van de huidige administratieve organisatie van Repon. De huidige situatie van Repon wordt in kaart gebracht middels interviews met de verschillende functionarissen op hun specifieke vakgebied. Allereerst wordt er aandacht besteedt aan de typologie van de organisatie Repon. De activiteiten van Repon zijn te typeren als een organisatie met stukproductie, voor de dak-en gevelsystemen en dienstverlening met doorstroming van goederen van derden voor dakbeheer en onderhoud.
De attentiepunten waarop gelet dient te worden bij het beschrijven van de administratieve organisatie, de aanwezige functiescheidingen, de totstandkoming van de begroting, de aanwezige automatisering en de benodigde managementinformatie komen vervolgens aan bod.
Binnen Repon zijn de volgende processen aanwezig: offerteproces, inkoopproces, productieproces aanneemsommen, service & repair activiteiten op regiebasis, werkzaamheden op contractbasis en de afhandeling van facturen.
Er wordt aandacht besteed op de wijze waarop de administratieve organisatie is geregeld per proces. Nadat de huidige situatie van de administratieve organisatie van Repon in kaart is gebracht en de beschrijving van de administratieve organisatie vanuit de theorie ook aanwezig is kunnen deze met elkaar geconfronteerd worden. Hieruit voortkomend worden er vervolgens adviezen geformuleerd.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk