De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eindrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is uitgevoerd voor de stichting Yabi di Libertad, die in Willemstad, Curaçao, gevestigd is. Het is een open opvang voor mannelijke alcohol- en/of drugsverslaafden van zestien tot tachtig jaar. Sherald en Melania Obispo van Yabi di Libertad zijn de opdrachtgevers van dit onderzoek. Op dit moment werken er twee vaste maatschappelijk werkers en verblijven er 23 cliënten bij Yabi di Libertad.

De aanleiding voor dit onderzoek is dat de opdrachtgever gemerkt heeft dat familieleden te weinig betrokken worden bij de behandeling van een cliënt en dat er te weinig bekend is over de manier waarop zij hierbij betrokken kunnen worden. Het doel van de opdrachtgever is om familieleden van de cliënten in de toekomst meer te betrekken bij de behandeling om ervoor te zorgen dat de cliënten sneller stoppen met het gebruiken van alcohol en drugs. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat familieleden een belangrijk voor de cliënt zijn tijdens zijn behandeling. Familieleden kunnen namelijk als krachtbron en steun fungeren en kunnen de cliënt motiveren om mee te werken aan zijn behandeling. De onderzoeksvraag die hieruit voortvloeit is: Hoe kunnen familieleden betrokken worden bij de behandeling van mannelijke alcohol- en/of drugsverslaafden bij Yabi di Libertad? Tijdens het onderzoek is onderzocht wat de meningen en behoeften van medewerkers, cliënten en familieleden zijn als het gaat om het betrekken van familieleden bij de behandeling. De volgende deelvragen hebben geholpen om de onderzoeksvraag te beantwoorden:
1. Welke methoden om de familieleden van alcohol- en/of drugsverslaafden bij de behandeling te betrekken worden in de literatuur beschreven?
2. Welke van deze methoden kunnen bij Yabi di Libertad toegepast worden?
3. Bij welke fase van de behandeling kan de familie betrokken worden?
4. Wat verwacht Yabi di Libertad te bereiken met het betrekken van de familieleden bij de behandeling?
5. Wat verwachten de cliënten van het betrekken van hun familieleden bij hun behandeling?
6. Hoe ziet Yabi di Libertad het betrekken van familieleden bij de behandeling van cliënten in de toekomst voor zich?
7. Welke rol speelt de hulpverlener in het betrekken van de familieleden bij de behandeling van de cliënt?
8. Wat vinden cliënten van Yabi di Libertad belangrijk als hun familie betrokken wordt bij hun behandeling?
9. Wat vinden familieleden belangrijk als ze betrokken worden bij de behandeling van hun familielid bij Yabi di Libertad?

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is literatuuronderzoek gedaan en er hebben halfgestructureerde interviews plaatsgevonden. In dit onderzoek zijn in totaal elf personen geïnterviewd. Er zijn twee medewerkers van Yadi di Libertad, zes cliënten en vier familieleden geïnterviewd om een breder beeld te krijgen van welke bevindingen en mening zij hebben als het gaat om familieleden te betrekken tijdens de behandeling van de cliënten. Dit leverde informatie op over meningen van medewerkers, cliënten en familieleden over het betrekken van familieleden bij de behandeling van een cliënt. Deze interviews zijn geanalyseerd.
Uit de literatuur en antwoorden van de respondenten blijkt dat, medewerkers, cliënten en familieleden graag willen dat de familie meer betrokken wordt bij de behandeling van de cliënt. Daarnaast komt naar voren dat medewerkers zouden willen dat meer familieleden naar Yabi di Libertad komen. Uit de literatuurstudie blijkt dat het betrekken van familieleden bij de behandeling van een cliënt belangrijk is om langdurig succes te behalen. De familieleden bieden namelijk steun en kracht en motiveren de cliënt bij zijn behandeling. Dit blijkt ook uit de interviews. De respondenten geven aan dat familieleden de cliënten steunen door hem advies te geven, hem te motiveren en door te benoemen wat hij goed doet. Om familieleden meer bij de behandeling te betrekken moet kritisch naar de band tussen de cliënten en familieleden gekeken worden. Hierbij moet onder andere de communicatie tussen de verwanten onder de loep worden gehouden. Als het nodig is kunnen medewerkers helpen om een beschadigde band weer te herstellen. De respondenten geven bovendien aan dat God een belangrijk steunpunt is voor de cliënten.

Om familieleden meer te betrekken bij de behandeling van de cliënten wordt Yabi di Libertad geadviseerd om maandelijks een familieavond te organiseren. Deze avond biedt familieleden van de cliënten de mogelijkheid om een keer in de maand langs te komen bij Yabi di Libertad, waar ze samen met de cliënt over een bepaald onderwerp kunnen praten. Door het maandelijkse contact met elkaar verbetert de band en de communicatie tussen de familieleden en de cliënt. Bovendien is het aanbevolen om een vervolgonderzoek te starten dat zich volledig richt op de familieleden van de cliënten. Dit vervolgonderzoek zou dan als doel hebben om een beter inzicht te krijgen in waarom familieleden zo weinig op eigen initiatief naar Yabi di Libertad komen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersYabi di Libertad
Datum2016-06-10
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk