De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herbestemmen + Industrieel erfgoed = waardecreatie

Een onderzoek naar de meerwaarde van het herbestemmen van industrieel erfgoed en de waardecreatie voor de gebiedsontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herbestemmen + Industrieel erfgoed = waardecreatie

Een onderzoek naar de meerwaarde van het herbestemmen van industrieel erfgoed en de waardecreatie voor de gebiedsontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een toenemend aantal monumentale gebouwen staan leeg. In veel Nederlandse gemeenten is sprake van een groeiende leegstand van cultureel erfgoed. Er staan alleen in Noord-Brabant al circa 1800 industrieel erfgoed complexen leeg. Leegstaand erfgoed is meer en meer een maatschappelijke probleem waar gemeenten mee geconfronteerd worden en niet langer alleen een probleem van eigenaren. Als gevolg van technologische, economische, sociale, culturele en ruimtelijke ontwikkelingen hebben deze fabrieken hun functie verloren. Nederlandse steden staan de komende decennia voor een grote herbestemmingsopgave in binnenstedelijke gebieden. Tegelijkertijd is als gevolg van de financieel-economische crisis de rol van gemeenten in gebiedsontwikkeling structureel veranderd. De beschikbaarheid over financieel-economische instrumenten is sterk verminderd. Er zijn heel veel voorbeelden van creatieve fabrieken op te noemen. De vraag waarom deze enorme, oude, ruwe fabrieken zulke gewilde locaties voor culturele evenementen en creatieve talenten zijn, is de start van dit onderzoek geweest naar de waardecreatie van industrieel erfgoed en dan voornamelijk welke voortrekkersrol het herbestemmen van de Leerfabriek KVL kan bieden voor de omgeving en de waardecreatie voor de gebiedsontwikkeling. De vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: Welke intrinsieke of toegeschreven kwaliteiten herbergen deze industriële landschappen? Zijn het de enorme afmetingen die dwingen tot de verschillende activiteiten en functies die volgens Jane Jacobs tot ruimtelijke kwaliteit leiden? Is het een behoefte aan authenticiteit en symboolwaarde? Zit het in het DNA van de plek of is het een hang naar het tijdperk dat er nog dingen gemaakt werden? Of zijn het juist de sterke contrasten die de ruimtelijke kwaliteit van herbestemd industrieel erfgoed bepalen? De centrale vraag van dit onderzoek luidt dan ook: ‘’Op welke manier kan de herbestemming van de leerfabriek KVL een mogelijke voortrekkersrol bieden in de ontwikkeling van het hele gebied en zorgt het daadwerkelijk tot een waardestijging van de gebiedsontwikkeling.’’

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Bouwtechnische Bedrijfskunde-Tilburg
PartnerProvincie Noord-Brabant
Datum2015-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk