De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Administratieve Organisatie Zorggroep Elde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Administratieve Organisatie Zorggroep Elde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport is een afstudeerscriptie van de studierichting accountancy aan Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch. Dit rapport is tevens voortgebracht naar aanleiding van een behoefte aan een nieuwe AO/IB beschrijving voor Zorggroep Elde te Boxtel. De aanleiding van het onderzoeksrapport leidt tot de volgende probleemstelling:
'Hoe dient de huidige AO/IB beschrijving binnen Zorggroep Elde herschreven te worden na de implementatie van AFAS Profit 2014 en hoe worden de ontstane knelpunten afgedekt of beperkt na implementatie?'

De hoofdprocessen van ZGE zijn:
Financiële administratie
ICT
Planning & Control
Salarisadministratie
Zorgadministratie

Om de probleemstelling te beantwoorden hebben wij literatuuronderzoek verricht en zijn er interviews afgenomen met de verantwoordelijke van het proces. Gebaseerd op het literatuuronderzoek zijn stroomdiagrammen, procesdecomposities en procesbeschrijvingen opgesteld. Uit de processen zijn risico's voortgekomen, deze hebben wij aan de hand van kans en impact ingedeeld in een risicomatrix.

Bij de geconstateerde risico's hebben wij vanuit de literatuur de daarvoor bestemde beheersingsmaatregelen beschreven. Daarna hebben wij gekeken welke beheersingsmaatregelen er door ZGE toegepast zijn. Hierna hebben wij de ontbrekende beheersingsmaatregelen uitgewerkt in de conclusies en aanbevelingen. Dit leidt tot een advies met aanbevelingen voor ZGE die ervoor zorgen dat de risico's beperkt of beheerst worden

Uit het onderzoek is gebleken dat bij de financiële processen de controltechnische functiescheiding rondom enkele sub processen niet voldoende aanwezig is, wij bevelen aan om deze toe te passen. Daarnaast bevelen wij aan om de contractenregistratie te verplaatsen naar AFAS Profit 2014 en het bankrekeningnummer van crediteuren te laten veranderen door een onafhankelijke medewerker. Bij het ICT proces is het noodzakelijk om de koppeling te leggen tussen UMRA en TopDesk, daarnaast dient ook hier nog functiescheiding aangebracht te worden. In het P&C proces adviseren wij om autorisatie of controle toe te passen, nadat medewerkers P&C wijzigingen hebben doorgevoerd in een bestand.

Een beheersingsmaatregel die nodig is om de risico's te beperken in het Salarisadministratie proces is medewerker Salarisadministratie 1 zijn rechten afnemen om gegevens te muteren in BOSOR, daarnaast dient het standenregister bewaakt te worden. Het Zorgadministratie proces van ZGE is zo ingericht dat er nauwelijks extra beheersingsmaatregelen nodig zijn, ons enige advies is om maandelijks het standenregister te vergelijken met de werkelijke bezetting (inventarisatie). Voor de algemene inherente risico's is naar voren gekomen om logging in AFAS Profit 2014 toe te passen en om werkbeschrijvingen op te stellen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnerZorggroep Elde
Datum2013-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk