De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verbetering administratieve organisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verbetering administratieve organisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeerscriptie is voortgebracht naar aanleiding van de sterke groei van Search. Search is zowel in aantal werknemers gegroeid, als in aangeboden diensten. Door de sterke groei van Search de laatste jaren is er de behoefte ontstaan aan verbetering van de interne beheersing binnen de financiële processen. Deze opdracht dient tevens als afsluiting van de studie accountancy aan Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch. De aanleiding van de afstudeeropdracht leidt tot de volgende probleemstelling:
'Welke risico's spelen bij de financiële processen Klantacceptatie, Opdrachtacceptatie, Voorcalculatie, Projectadministratie (Urenverantwoording en Inkoop), Facturatie, Nacalculatie, Betalingen en Debiteurenbeheer van het bedrijf Search Laboratorium B.V. en de afdeling Asbest van Search Ingenieursbureau B.V. en op welke wijze kunnen deze processen efficiënter ingericht worden?'
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden is er een doelstelling bepaald met bijbehorende onderzoeksvragen. De doelstelling is het uitbrengen van een adviesrapport met betrekking tot verbetering/vernieuwing van de interne beheersing. In dit adviesrapport zijn de geconstateerde risico's opgenomen met een aanbeveling om deze risico's te kunnen beheersen. Hiernaast is er een advies gegeven met betrekking tot de efficiëntie van de geformuleerde processen.
De afdeling Asbest van Search Ingenieursbureau is te typeren als overige dienstverlening met kenmerken van stuk- en massaproductie. De grootste risico's hebben betrekking op de facturatie. Bij deze afdeling wordt gebruik gemaakt van raamcontracten met verschillende opdrachtgevers. De beheersingsmaatregelen die voorgesteld zijn, hebben betrekking op het beveiligen van de raamcontracten en/of het invoeren van de raamcontracten in het financieel softwarepakket. Hiermee hoeven de prijzen niet meer handmatig te worden ingevoerd en kunnen de raamcontracten niet meer worden aangepast. Daarnaast zijn beheersingsmaatregelen opgesteld voor de overige risico's: ontbreken van voor- en nacalculatie en het starten van een project zonder opdrachtbevestiging.
Naast het adviseren over het beheersen van de geconstateerde risico's, is er ook advies gegeven met betrekking tot een efficiëntere werkwijze. De aanbevelingen hebben betrekking op de volgende handelingen: het autoriseren van facturen, adressering van facturen, vastlegging van facturen, creditnota's, dubbele invoer van gegevens en het inkoopproces.
Search Laboratorium is te typeren als overige dienstverlening met kenmerken van heterogene massaproductie. De risico's bij het Laboratorium hebben betrekking op de facturatie. De prijzen in het rapportagesysteem kunnen namelijk handmatig worden aangepast. Daarnaast worden facturen ongeautoriseerd verstuurd. Hierdoor bestaat er een verhoogd risico op het versturen van foutieve facturen. De aanvullende beheersingsmaatregelen die zijn voorgesteld, dienen dit risico te mitigeren. Naast de risico's met betrekking tot het proces facturatie, is er ook een advies gegeven voor verbetering van het huidige proces facturatie.
Met dit adviesrapport kan Search de geconstateerde risico's beheersen en de processen efficiënter inrichten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnerSearch Ingenieursbureau B.V.
Datum2013-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk