De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Administratieve organisatie en risicoanalyse Opdidakt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Administratieve organisatie en risicoanalyse Opdidakt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeerstage heeft plaatsgevonden bij Opdidakt te ‘s-Hertogenbosch. Opdidakt is een dienstverlenende organisatie die diensten aanbiedt aan kinderen en volwassenen met aan onderwijs en opvoeding gerelateerde problematiek.
De aanleiding van het onderzoek komt voort uit de groei die Opdidakt het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Hierdoor wordt de organisatie voor het eerst in 2015 controleplichtig. De directie van Opdidakt wil daarom inzichtelijk krijgen hoe alle processen verlopen en welke risico’s zich in de processen bevinden. De probleemstelling die daaruit voortkomt, luidt als volgt:
Welke risico’s zijn er aanwezig in de administratieve organisatie van Opdidakt en welke maatregelen zouden getroffen kunnen worden om deze risico’s af te dekken?
Door interviews te houden met verschillende functionarissen en door bestudering van literatuur is de IST-positie in kaart gebracht in de vorm van een AO-handboek (bijlage I). In het AO-handboek zijn het verkoop- en inkoopproces uitgewerkt. Vervolgens zijn per proces de risico’s geïdentificeerd, mede door de toepassing van de theorie omtrent de SOLL-positie. Nadat de risico’s geïdentificeerd zijn, is de kans en impact per risico bepaald. De kans is gebaseerd op periodieke frequenties en de impact op bedragen. De risicofactor vloeit voort uit het vermenigvuldigen van de kans en impact van het risico. De mate waarin de huidige beheersingsmaatregelen binnen de AO functioneren, heeft invloed op de bepaling van de kans. De bedragen waarin de impact per risico zich uit, hebben betrekking op de afwijking van de omzet wanneer het risico zich eenmalig voordoet. Er zijn beheersingsmaatregelen geformuleerd voor de geïdentificeerde risico’s. Voor de risico’s met een hoge risico factor zijn aanbevelingen voor Opdidakt samengesteld.
Tijdens het onderzoek zijn vijf risico’s met een hoge risicofactor geconstateerd.
1. Het eerste risico betreft foutieve invoer in het minutenregistratiesysteem. Aanbevolen wordt om de gereden kilometers automatisch te laten genereren vanuit het automatiseringssysteem, de overheaduren te laten schrijven aan de hand van de gewerkte uren en aanwezigheidscontroles toe te passen.
2. Het tweede risico is de handmatige invoer in en rondom het automatiseringssysteem. Dit risico is beheersbaar door het invoeren van een contractenregister en een tarievenlijst te hanteren.
3. Tevens vormt het opstellen van verkoopfacturen een risico. Geadviseerd wordt om de facturen met de betaling af te stemmen en periodieke controle uit te voeren op de ontvangen betalingen en geboekte omzet.
4. Daarnaast is het risico geconstateerd dat de fase binnen het automatiseringssysteem niet wordt doorgezet tot de eindfase waardoor de administratief medewerker niet factureert. De aanbeveling die hierop gedaan wordt is periodieke controle op de looptijd van de trajecten.
5. Tenslotte is het risico aanwezig dat de koppelingen rondom het automatiseringssysteem fout geprogrammeerd zijn. De aanbevelingen die gedaan worden om dit risico te beheersen zijn: de testomgeving geheel overeen laten komen met de omgeving waarin gewerkt wordt, het maandelijks testen van de bestaande koppelingen en autoriseren bij wijzigingen in de bestaande koppelingen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAccountancy-Den Bosch
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnersOpdidakt B.V.
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk