De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een gezin, 6 plannen, 15 regissseurs

Een onderzoek naar de toegang tot jeugdzorg met ingang van de nieuwe jeugdwet binnen gemeente Breda.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een gezin, 6 plannen, 15 regissseurs

Een onderzoek naar de toegang tot jeugdzorg met ingang van de nieuwe jeugdwet binnen gemeente Breda.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Per 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet ingevoerd, deze nieuwe wet vervangt niet alleen de Wet op de Jeugdzorg, maar ook de onderdelen van de jeugdzorg die tot 2015 onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet vielen. De Eerste Kamer heeft een theoretisch kader opgesteld en daarin een vijftal basisuitgangspunten benoemd waaraan iedere gemeente zich dient te houden. Deze omslag binnen de jeugdzorg heeft veel invloed op verschillende niveaus. Op macro niveau heeft dit invloed op de gemeenten zij zijn op dit moment zowel bestuurlijk als financieel verantwoordelijk voor de jeugdzorg binnen hun regio. Daarnaast heeft deze omslag veel invloed op de professional, in dit onderzoek gericht op de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. En als laatste, maar belangrijkste plaats: de jeugdigen!

Iedere gemeente heeft het recht om een eigen invulling te geven aan de uitvoering van de nieuwe jeugdwet maar dienen zich wel te houden aan onderstaande uitgangspunten. Dit onderzoek is gericht op gemeente Breda, ook zij hebben op basis van deze uitgangspunten een beleidsplan opgesteld voor hun gemeente. Naar aanleiding van het beleidsplan van gemeente Breda is er een uitvoeringsplan opgesteld waarin de uitvoering van de jeugdzorg binnen Breda staat beschreven.

Deze basisuitgangspunten zijn:
- Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk;
- De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen;
- Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten) effectiviteit van de geboden hulp;
- Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
- Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

Op dit moment is de nieuwe werkwijze binnen de jeugdzorg vier maanden verder en wordt er met dit onderzoek in kaart gebracht of de uitgangspunten werkbaar zijn in dagelijkse praktijk, door na te gaan wat de ervaringen vanuit verschillende disciplines tot nu toe zijn. Allereerst is er een theoretisch kader weggezet om meer inzicht te geven in de omslag binnen het jeugdhulpstelsel. Vervolgens zijn er verdiepende hoofdstukken waarin ook de ervaringen van medewerkers van gemeente Breda, het Centrum voor Jeugd en Gezin Breda en de jongeren die deze verandering betreft in opgenomen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
AfstudeerorganisatieSurplus welzijn
Datum2015-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk