De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stedenbouwkundige typologieën

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stedenbouwkundige typologieën

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is onderzoek verricht waarin stedenbouwkundige typologieën met verschillende verdichtingen van
vastgoed ingedeeld worden in een model, waarin naar aanleiding van kengetallen de kosten
probabilistisch worden benaderd. Uiteindelijk is daarbij vooral het inzicht in de dichtheid en de risico's
die een te hoge dichtheid met zich meebrengt belangrijk. De uiteindelijke vraag is: welke
stedenbouwkundige typologieën kunnen we onderscheiden, wat zijn de kenmerken en kengetallen en
kunnen we deze toepassen?
Dichtheid in de stedenbouw is het aantal functie eenheden in een bepaald gebied. Daarbij kan het gaan
om een woonfunctie, kantoorfunctie, bedrijfsfunctie of commerciële functie. Meestal worden deze
functies gecombineerd in een gebied. De mate waarin deze voorkomen geven het soort gebied aan en
dichtheid.
De dichtheid van het gebied is ruimtelijk te berekenen door een aantal meetbare factoren. Deze zijn het
BVO, BBO en de oppervlakte van het plangebied. Door deze factoren te combineren komen daar
parameters FSI, GSI, OSR en L uit. Deze parameters zeggen iets over de dichtheid. FSI geeft de
verhouding tussen BVO en oppervlakte plangebied weer. GSI geeft de mate van bebouwing weer. OSR
geeft de open ruimte per m² BVO weer. L geeft het gemiddeld aantal bouwlagen weer. Ook
ondergronds bouwen moet in de studie naar definitie van dichtheid niet onopgemerkt blijven.
Ondergronds bouwen kan een belangrijke rol spelen in de toekomstige gebiedsontwikkeling en het
succesvol functioneren van het gebied. Vele functies kunnen ondergronds worden ontwikkeld zodat
boven de open ruimte behouden blijft.
Stedenbouwkundige typologieën zijn in te delen doormiddel van de functies die het meeste voorkomen
en door de dichtheid. Bij deze typologieën is dan een bepaalde spreiding zichtbaar. Daarmee wordt
bedoeld dat er bij de parameters een bepaalde onder en bovengrens ligt waarbinnen de typologie valt.
Dat wil niet zeggen dat verschillende gebieden niet dezelfde dichtheidskenmerken kunnen hebben. In
dat geval zal de functieverdeling de doorslag geven het gebied in te delen in een bepaald gebied.
Daarnaast zijn de stedenbouwkundige typologieën te kwalificeren in een grafiek waar de parameters in
staan. Wanneer meer gebieden in deze grafiek worden gezet ontstaat er een bepaalde spreiding in
stedenbouwkundige typologieën zodat er in de toekomst informatie uit de grafiek en van de projecten
kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe gebieden.
Door kostenkengetallen aan de factoren uit een project te koppelen is er een simulatie van de
kostenontwikkeling voor een gebied te maken. Door het formulier voor gebiedsontwikkeling te
hanteren kan op simpele wijze direct een verband worden gelegd tussen kosten en parameters. Het
model is een toepassing van de bevindingen van het onderzoek.
Het onderzoek heeft dichtheid meer inzichtelijk gemaakt. Aan dichtheid kunnen nu getallen worden
gekoppeld waardoor vooral de open ruimte van het gebied bij ontwikkeling in de gaten moet worden
gehouden. De mate open ruimte bepaald de behoefte aan sociaal maatschappelijke voorzieningen
alsmede de leefbaarheid van het gebied. Het onderzoek moet werken als een eyeopener met
betrekking tot gebiedsontwikkeling. Het is de bedoeling gebieden vooral leefbaar en succesvol te
ontwikkelen. Daarnaast moeten pas ontwikkelde gebieden hun leefbare omgeving blijven houden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersPRC kostenmanagement te Oosterbeek
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk