De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effecten van heme oxygenase-1 op DNA schade gerelateerde eiwitten, celcyclus en apoptose

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effecten van heme oxygenase-1 op DNA schade gerelateerde eiwitten, celcyclus en apoptose

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Atherosclerose is het proces waarbij slagaders vernauwen. Allereerst raakt het endotheel van de vaatwand beschadigd en dringt low density lipoprotein (LDL) onder de endotheellaag door. Het oxideert door een reactie met vrije radicalen en zal toxisch worden. Hierna fagocyteren macrofagen de opgestapelde LDL en glyceriden uit de vaatwand op en ontwikkelen zich tot schuimcellen. Ook bloedplaatjes worden aangetrokken en scheiden groeifactoren en cytokinen uit. Onder invloed van deze stoffen migreren gladde spiercellen vanuit de media naar de intima, waardoor de bloedstroom belemmerd wordt en uiteindelijk het bloedvat verstopt kan raken. Een behandelmethode is ballonangioplastie, waarbij een katheter met aan het eind een leeg ballonnetje wordt ingebracht. Door het opblazen van het ballonnetje op de plaats van de vernauwing, wordt het bloedvat opgerekt en dit bevorderd de bloedstroom. Maar in sommige gevallen ontstaat hernieuwde vernauwing van de arterie, ook wel restenose genoemd.
Vasculaire cellen worden door een aantal factoren in homeostase gehouden, waaronder stikstofmonoxide (NO), een product van stikstofmonoxide synthethase (NOS). Een systeem wat in vele opzichten op het NOS-systeem lijkt, is het heme oxygenase (HO-1) systeem. HO-1 is het belangrijkste enzym bij de afbraak van heemgroepen van bepaalde eiwitten, zoals hemoglobine. Bij dit afbraakproces ontstaan koolstofmonoxide (CO), ijzer en biliverdine. Uit onderzoek is gebleken dat het heme-oxygenase systeem een rol speelt in de regulatie van proliferatie, migratie en apoptose van cellen na vaatwandbeschadiging. Aangetoond is dat HO-1 de migratie en proliferatie van gladde spiercellen remt, maar de precieze werking van dit systeem is niet bekend. Cellen die DNA schade hebben ondervonden zullen een celcyclus arrest ondergaan, door transcriptie van p21 door p53. De cyclin-dependent kinase inhibitors (CKI) p21 en p27 zullen cyclin-dependent kinase (Cdk) complexen verminderen, waardoor de celcyclus stopt in de Go/G1 fase. Ook GADD45α en GADD153, betrokken bij DNA schade herstel, zullen geactiveerd worden. Een mogelijkheid is dat HO-1 via p53 andere DNA schade gerelateerde eiwitten opreguleert en zo G0/G1 celcyclus arrest tot stand brengt in vasculaire gladde spiercellen. Daarnaast zouden DNA beschadigde cellen met HO-1 overexpressie het celcylcus arrest kunnen verlengen ten aanzien van DNA beschadigde cellen zonder HO-1 overexpressie. HO-1 zou zo een beschermende rol spelen bij vasculaire schade.

Summary

Atherosclerosis is the process in which arteries are narrowed. First, the endothelium of the vessel wall is damaged and low density lipoprotein (LDL) infiltrates underneath the endothelial layer. It oxidizes after a reaction with free radicals and it becomes toxic. Macrophages phagocytose the stocked LDL and glycerids in the vessel wall, causing them to become foamcells. Platelets are attracted and secrete growth factors and cytokines, causing smooth muscle cells to migrate from the media into the intima. In this way, the bloodstream can be impeded and finally the blood vessel can be blocked.
A possible treatment is to bring a balloon-tipped catheter in the artery. The balloon will be inflated were the artery is clogged. The artery will be stretched and this improves the blood stream. This method is called balloon angioplasty. In some cases, however, narrowing of the artery occurs again. This process is called restenosis.
Vascular cells are held in homeostasis by a number of factors, amongst which nitric oxide (NO), a product of nitric oxide synthetase (NOS). A system that looks like the NOS-system in many ways is the heme oxygenase-1 system (HO-1). HO-1 is the most important enzyme in the degradation of haeme groups of certain proteins. Like hemoglobin. Carbon monoxide (CO), iron and biliverdin are generated during this degradation process. It has appeared from other research that the HO-1 system plays a role in regulation of proliferation, migration and apoptosis of cells after damage of the vessel wall. It has been shown that HO-1 inhibits the migration and proliferation of vascular smooth muscle cells, but the precise action of this system is not known.
Cell cycle progression will be stopped in cells with DNA damage, by the transcription of p21 through p53. The cyclin-dependent kinase inhibitors (CKI) p21 and p27 will reduce the cyclin-dependent kinase (Cdk) complexes and the cell cycle will arrest in the G0/G1 phase. GADD45α and GADD153 are involved in DNA damage repair and are also activated.
A theory is that HO-1 upregulates DNA associated proteins through p53 and this causes a cell cycle arrest in the Go/G1 phase in vascular smooth muscle cells. Moreover, DNA damaged cells with HO-1 overexpression would be able to extend cell cycle arrest in comparison to DNA damaged cells without overexpression of HO-1. In this manner, HO-1 has a protective role in vascular inju

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersErasmus MC , Afdeling Experimentele cardiologie, te Rotterdam
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk